Vacciner och coronaviruset

Uppdaterat 16.11. 2023

Coronavaccinen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom. Tre vaccindoser ger fortfarande grundfriska personer under 65 år ett fullgott skydd mot allvarlig coronasjukdom.

Vaccinerna skyddar bara delvis och kortvarigt mot mild sjukdom och smitta.

Till vem rekommenderas höstvinterns boostervaccinering? 

Åldern är den viktigaste riskfaktorn för allvarlig sjukdom, även om personen inte har underliggande sjukdomar.

Vissa sjukdomar och tillstånd ökar även risken för att insjukna i coronasjukdom.

Eftersom skyddet mot allvarlig sjukdom så småningom avtar lönar sig för dem som hör till riskgrupperna att förstärka skyddet. Därför erbjuds de en coronabooster på höstvintern. Vaccinet som används är det nya XBB.1.5-variantanpassade Comirnaty-vaccinet.

Vid höstvinterns vaccinationer räkna inte antalet tidigare erhållna boosterdoser , eller hur många gånger du har genomgått coronasjukdomen.

Vi rekommenderar en boostervaccination under höstvintern 

Läs mera: Boostervaccinationer mot corona under höstvintern

När och var får man vaccinationerna

Välfärdsområdena ordnar vaccinationerna och berättar var och när man kan få coronavaccinationen. Följ med det egna välfärdsområdets hemsidor och annan information.

Hur reserverar jag tid för höstvinterns boostervaccination?

Det egna välfärdsområdet informerar om hur du reserverar tid till vaccinationen. Man kan inte reservera vaccinationstid via THL:s hemsidor.

Coronaintyg behövs inte längre 

Användningen av EU:s digitala coronaintyg upphörde den 30 juni 2023. Coronaintyget används inte längre i Finland. Det behöves inte när du reser heller. Om ett intyg behövs räcker det ofta med en coronavaccinationsvy utskriven från MinaKanta-sidor. Vyn kan nås från Vaccinationer-sidan i MittKanta. Vid behov kan ett vaccinationsintyg begäras från hälso- och sjukvården.

Tilläggsuppgifter

Coronavaccinen

Sidorna nedan är i första hand avsedda för yrkespersonalen inom hälsovården, men de innehåller nyttig information även för medborgarna

Coronavirus

Välfärdsområdena organiserar vaccinationerna och berättar var och när du kan få vaccinationen. Följ med vad det egna välfärdsområdet informerar. Kontakta din egen hälsostation eller företagshälsovård när ärandet gäller din egen eller närståendes hälsa, bokning av vaccinationstid eller avbokning.
Coronavacciner