Biosäkerhet och bioskydd

Biosäkerhet och bioskydd avser metoder som används för att skydda arbetstagare, miljön och samhället från biologiska hot.

Biologiska hot kan vara naturliga eller orsakade avsiktligt: 

  • naturliga biorisker orsakas till exempel av epidemier med smittsamma sjukdomar
  • avsiktligt orsakade biologiska hot är däremot till exempel bioterrorism och biostörning. 

I laboratorieverksamhet kan biologiska faror uppstå till exempel på grund av en olycka, vårdslöshet, fel eller okunskap. 

Grundläggande begrepp inom biosäkerhet 

Biosäkerheten i ett laboratorium kan delas in i två delområden som delvis överlappar varandra: biosäkerhet och bioskydd.
Grundläggande begrepp inom biosäkerhet

Biosäkerhets- och bioskyddslagstiftning

Biosäkerheten regleras genom många lagar, förordningar och överenskommelser. 
Biosäkerhetslagstiftning 

Forskning med dubbla användningsområden och bioskydd

Produkter, information och teknologi med dubbla användningsområden har både ett bra och lagligt användningsändamål och potentiellt farliga tillämpningar i ondskefulla händer. 
Forskning med dubbla användningsområden och biosäkerhet

Laboratoriernas skyddsnivåer och klassificering av biologiska agenser 

Laboratorier har olika skyddsnivåer enligt hur farliga biologiska agenser som hanteras där. 
Laboratoriernas skyddsnivåer och klassificering av biologiska agenser 

Bedömning av biologiska risker i laboratorier 

Utifrån riskbedömningen väljs de skyddsmetoder som behövs för att hantera biologiska agenser.
Bedömning av biologiska risker i laboratorier 

Import av allmänfarliga smittsamma sjukdomar

Import av allmänfarliga smittsamma sjukdomar