Lasten ja nuorten mielenterveysperusteinen tutkimus ja hoito 2020

Lähes joka viidennellä 18–22-vuotiaalla oli mielenterveyteen liittyvä käynti julkisessa terveydenhuollossa vuonna 2020

Vuoden 2020 aikana 7–22-vuotiailla raportointiin noin 1,2 miljoonaa mielenterveysperusteista tutkimus- ja hoitokäyntiä julkisessa terveydenhuollossa. Käyntejä oli noin 130 000 7–22-vuotiaalla. Mielenterveysperusteinen vuodeosastohoitojakso oli vuoden aikana noin 6 000 lapsella ja nuorella. Mielenterveysperusteinen hoito yleistyy nuoruusiässä ja on yleisintä 18-vuotiailla.

Mielenterveysperusteinen tutkimus- ja hoitokäynti terveydenhuollossa 2020

  • 9 % 7–12-vuotiaista 
  • 15 % 13–17-vuotiaista 
  • 18  % 18–22-vuotiaista 

Tilastoraportissa tarkastellaan mielenterveysperusteisia tutkimus- ja hoitokäyntejä lapsilla ja nuorilla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Selvityksen aineistoon on otettu mukaan THL:n terveysrekisteihin kertyneet tiedot käynneistä, joissa oli mielenterveysperusteiseen tutkimukseen tai hoitoon liittyvä kirjaus. 

Perusterveydenhuollon mielenterveysperustaisten tutkimusta ja hoitoa sisältävien käyntien asiakasmäärä oli suurempi kuin erikoissairaanhoidossa.  Erikoissairaanhoidon käyntimäärät olivat kuitenkin suurempia kuin perusterveydenhuollossa. Psykiatrian erikoisalojen keskimääräinen käyntimäärä (mediaani 8 käyntiä) oli selvästi suurempi kuin perusterveydenhuollossa (mediaani 2 käyntiä). Tämä kuvastaa hoidon porrastuksen toteutumista. 

Kertyneen tiedon valossa palveluiden tarjonnassa ja käytössä oli suuria alueellisia eroja. THL:lle raportoitu tieto ei ollut niin yhdenmukaista, että tietojen pohjalta voisi luotettavasti vertailla alueiden eroja palvelutarjonnassa, käytössä tai kysynnässä. Tämän raportin laajat liitetaulukot tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden hyvinvointialueiden palveluiden suunnitteluun ja tietopohjan parantamiseen.  

Lataa koko tilastoraportti

Mielenterveysperustein hoidetut 2020, prosenttiosuus ikäluokasta. Mielenterveysperusteinen hoito yleistyy nuoruusiässä ja on yleisintä 18-vuotiailla.

Taulukot ja kuviot

Liitetaulukot (xls, 549 kt)

Taustatietoa 

Laatuseloste 

Selvityksen kuvaus

Selvityksessä tarkastellaan mielenterveysperusteisia tutkimus- ja hoitokäyntejä lapsilla ja nuorilla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Selvityksen aineistoon on otettu mukaan THL:n terveysrekisteihin kertyneet tiedot käynneistä, joissa oli mielenterveysperusteiseen tutkimukseen tai hoitoon liittyvä kirjaus.

Selvityksen liitetaulukot tarjoavat mahdollisuuden hyvinvointialueiden palveluiden suunnitteluun ja tietopohjan parantamiseen.  

Lähde

Mielenterveysperusteinen tutkimus- ja hoitokäynti terveydenhuollossa 2020

Tilastoraportti 21/2022, 3.6.2022.

Lisätietoja 

Martta Forsell
puh. 029 524 7974