Konsumtion av alkoholdrycker 2022

Den totala alkoholkonsumtionen minskade med 1,2 procent – serveringskonsumtionen ökade med 34,0 procent

År 2022 var den totala alkoholkonsumtionen räknad i hundraprocentig alkohol 8,9 liter per invånare som fyllt 15 år. Den totala konsumtionen minskade med 1,2 procent jämfört med år 2021. I ett längre tidsperspektiv har den totala konsumtionen i huvudsak minskat sedan 2007. (Figur.)

Den totala konsumtionen består av registrerad och oregistrerad konsumtion. Den registrerade konsumtionen omfattar serverings- och detaljhandelskonsumtion, medan den oregistrerade konsumtionen omfattar resandeinförsel och näthandel. År 2022 berodde minskningen av den totala konsumtionen av alkoholdrycker huvudsakligen på att detaljhandelskonsumtionen minskade (-10,1 %). Eftersom detaljhandelskonsumtionens andel av den totala konsumtionen var betydande, 75 procent, påverkade den minskade detaljhandelskonsumtionen den totala konsumtionen mer än ökningen av den oregistrerade konsumtionen och serveringskonsumtionen. Mätt i hundraprocentig alkohol ökade den oregistrerade konsumtionen bland 15 år fyllda invånare med 48,6 procent och serveringskonsumtionen med 34,0 procent jämfört med 2021.

Den registrerade konsumtionen av alkoholdrycker (bl.a. restauranger, dagligvarubutiker och motsvarande sammanräknade) minskade med 6,3 procent och var cirka 7,6 liter 100-procentig alkohol per invånare som fyllt 15 år. Den oregistrerade konsumtionen räknat i 100-procentig alkohol var 1,3 liter per invånare som fyllt 15 år. Av denna konsumtion minskade köpen av alkoholdrycker från utländska webbutiker med 22 procent, medan resandeinförseln ökade med 172 procent jämfört med 2021.

Ladda ner hela statistikrapporten

Figur. Konsumtionen av alkoholdrycker räknad i 100-procentig alkohol per invånare som fyllt 15 år 1960–2022, liter

Figurer

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller information om registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion på riksplanet. I statistiken finns också uppgifter om alkoholkonsumtionens struktur, den regionala försäljningen av alkohol och nätverket för distribution av alkoholdrycker.

Försäljningsuppgifterna för alkoholdrycker fås från alkoholnäringsregistret som förs av Valvira. Uppgifterna om försäljningen av alkoholdrycker samlas in på kommunnivå och på riksplanet på summanivå.

Uppgifter om oregistrerad konsumtion fås från Kantar Publics enkätundersökning. Resandeinförseln av alkoholdrycker och nätköp från utlandet följs upp varje vecka med telefonintervjuer som genomförs av Kantar Public. Uppgifterna om den oregistrerade konsumtionen samlas in på riksplanet på summanivå.

Konsumtion av alkoholdrycker statistikrapporten publiceras årligen under våren som följer på statistikåret.

Källa

Alkoholijuomien kulutus 2022
Konsumtion av alkoholdrycker 2022
Alcoholic beverage consumption 2022

Statistikrapport 20/2023, 10.5.2023
Finlands officiella statistik, Alkoholkonsumtion. THL. SVT-logo

Ytterligare information

Hanna Koskinen
tfn 029 524 7025

Sirpa Virtanen
tfn 029 524 7495

e-post: [email protected]

Kvalitetsbeskrivning

STATISTIK- OCH INDIKATORBANKEN SOTKANET