Konsumtion av alkoholdrycker 2023

 

Statistik för 2023 har publicerats

Statistikrapport Konsumtion av alkoholdrycker 2023 kom ut på finska 17.6.2023. Den svenska versionen kommer att läggas ut på dessa webbsidor senare.

Statistik för 2023 på finska

Den totala konsumtionen av alkoholdrycker har minskat under de senaste drygt tio åren. År 2018 avstannade minskningen tillfälligt, men fortsatte igen 2019.
Konsumtionen av alkoholdrycker räknad i 100-procentig alkohol per invånare som fyllt 15 år 1960–2023, liter

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller information om registrerad och oregistrerad alkoholkonsumtion på riksplanet. I statistiken finns också uppgifter om alkoholkonsumtionens struktur, den regionala försäljningen av alkohol och nätverket för distribution av alkoholdrycker.

Försäljningsuppgifterna för alkoholdrycker fås från alkoholnäringsregistret som förs av Valvira. Uppgifterna om försäljningen av alkoholdrycker samlas in på kommunnivå och på riksplanet på summanivå.

Uppgifter om oregistrerad konsumtion fås från Verian (förre Kantar Publics) enkätundersökning. Resandeinförseln av alkoholdrycker och nätköp från utlandet följs upp varje vecka med telefonintervjuer som genomförs av Verian. Uppgifterna om den oregistrerade konsumtionen samlas in på riksplanet på summanivå.

Konsumtion av alkoholdrycker statistikrapporten publiceras årligen under våren som följer på statistikåret.

Källa

Alkoholijuomien kulutus 2023
Konsumtion av alkoholdrycker 2023
Alcoholic beverage consumption 2023

Statistikrapport 39/2024, 17.6.2024
Finlands officiella statistik, Alkoholkonsumtion. THL. SVT-logo

Ytterligare information

Marke Jääskeläinen
tfn 029 524 7654

e-post: [email protected]

Kvalitetsbeskrivning

STATISTIK- OCH INDIKATORBANKEN SOTKANET