Medfödda missbildningar 2021

Förekomsten av missbildningar håller en jämn nivå

I Finland konstaterades år 2021 betydande missbildningar hos sammanlagt 2 287 födda barn. Missbildningar diagnostiserades hos 4,6 procent av alla levande födda barn och hos 7,9 procent av alla dödfödda barn. Missbildningar konstaterades hos sammanlagt 17,0 procent av dödfödda barn och barn som dött under sitt första levnadsår.

Den totala missbildningsprevalensen (födda barn och aborter pga. fosterskada) år 2021 var 530/10 000 födda barn. Åren 2012–2021 var den årliga totala missbildningsprevalensen i genomsnitt 538/10 000 födda barn dvs. i genomsnitt 2 835 missbildningsfall per år. 

Under 2021 avbröts 349 graviditeter på grund av missbildningar hos fostret. År 2021 var prevalensen av aborter pga. fosterskada 70/10 000 födda barn, medan åren 2012–2021 var prevalensen i genomsnitt 66/10 000 födda barn per år. Av alla betydande missbildningar år 2021 var 13,2 procent selektiva aborter pga. fosterskada, och det har inte skett några betydande förändringar i andelen åren 2012–2021.

Ladda ner hela statistikrapporten

Åren 2012–2021 var den årliga totala missbildningsprevalensen i genomsnitt 538/10 000 födda barn dvs. i genomsnitt 2 835 missbildningsfall per år.
Prevalensen av missbildningar (1/10 000 födda barn) åren 2012–2021 (den totala prevalensen innefattar födda barn och selektiva aborter pga. missbildningar hos fostret).

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistikrapporten innehåller uppgifter om medfödda missbildningar hos födda barn och foster. I rapporten finns det information om årliga antal och prevalens för missbildningar i hela landet och efter sjukvårdsdistrikt. Statistikuppgifter om alla missbildningar som helhet presenteras i rapporten, och vissa missbildningar som följs upp internationellt analyseras i mer detalj. I rapporten granskas också mortalitet i spädbarnsåldern associerad med missbildningar samt inducerade selektiva aborter pga. fosterskada.

Missbildningsregistret får sina uppgifter om förekomsten av missbildningar från sjukhusen, av hälso- och sjukvårdspersonal och från andra nationella hälsoregister. Statistikuppgifterna används vid den nationella och regionala uppföljningen av missbildningar samt vid bl.a. fosterscreening, fosterdiagnostik, planering av vård av missbildningar och forskning i missbildningar.

Statistikrapporten publiceras årligen.

Källa

Synnynnäiset epämuodostumat 2021
Medfödda missbildningar 2021
Congenital Malformations 2021

Statistikrapport 37/2024, 14.6.2024.
Finlands officiella statistik, Medfödda missbildningar. THL. SVT-logo

Ytterligare information

Sonja Kiuru-Kuhlefelt
tfn 029 524 7524

e-post: [email protected]

Kvalitetsbeskrivning