Steriliseringar 2023

Antal steriliseringar förblir stabilt

År 2023 var antalet steriliseringar ungefär 2 900, vilket är nästan lika mycket än år 2022.  Speciellt steriliseringarna för kvinnor har minskat kraftigt under 2000-talet och även år 2023 minskade deras antal avsevärt (-18,2 %). För sin del ökade antalet steriliseringar utförda för män en aning (+6,4 %). 

Andelen steriliseringar som utförs på män har ökat klart under 2000-talet. År 2000 var andelen av steriliseringar bland men bara 17 procent av alla steriliseringar och år 2023 var andelen 75,7 procent. 

Den kraftiga minskningen av det totala antalet steriliseringar efter mitten av 1990-talet kan förklaras av utvidgat utbud av preventivmetoder och barnafödandet i senare ålder. Ökningen av steriliseringar efter år 1985 förklaras av den mer liberala lagstiftning som trädde i kraft då.

Kvinnor som steriliserats är i genomsnitt yngre än män: år 2023 var genomsnittsåldern bland kvinnor som steriliserade sig 36,7 år och bland män 40,7 år. 

När det gäller material för år 2023 är det känt att det finns sjukhusspecifika täckningsbrist, men det totala antalet ingrepp ligger i linje med uppgifterna i THL:s vårdanmälningsregister. Steriliseringsregistrets täckning bör dock behandlas med försiktighet

Lädda ner hela statistikraportten


Steriliseringar per 1 000 personer i åldrarna 25–54 år, 1951–2023.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken över steriliseringar innehåller uppgifter om lagligt utförda steriliseringar. Från och med 1951 innehåller statistiken uppgifter om trender. Från och med 1987 finns uppgifterna i en elektronisk databas.

För steriliseringsingrepp registreras bland annat utgången av eventuella tidigare graviditeter, preventivmetod som använts före steriliseringen, indikation, steriliseringsingrepp och tidiga komplikationer.

Statistiken för föregående år publiceras en gång per år.

Källa

Steriloinnit 2023
Steriliseringar 2023
Sterilisations 2023

Statistikrapport 29/2024, 5.6.2024.
Finlands officiella statistik, Steriliseringar. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Anna Heino
tfn 029 524 7177

Mika Gissler
tfn 029 524 7279

e-post [email protected]