Behandlingstiderna för ansökningar om utkomststöd

På svenska publiceras uppgifter om behandlingstider för ansökningar om utkomststöd i kuber och sammanfattningar samt i Sotkanet.

Databasrapporterna, dvs. sammanfattningar och kuber, ger användaren möjlighet att själv välja ut material ur registren.

Statistikrapporten publiceras på finska två gånger om året, i juni och i december.