Verkostokirje 3/2021

Huhtikuu 2021

Kukkiva omenapuunoksa vaaleansinistä taivasta vasten.

Kuva: Evgeny Lazarenko (Unsplash)

Aiheet huhtikuussa:

 1. KUTSU: 22.4. Hyteairo-webinaari - Uusia opetusmenetelmiä hyvinvointiteknologian käyttöönotossa - New pedagogical methods for implementation of welfare technology
 2. KATI-OHJELMA: Hankkeet esittäytyivät KATI:n Aitiopaikalla
 3. KYSELY: KATI-ohjelmasta kiinnostuneet yritykset
 4. KUTSU: Business Finlandin Robotiikka hyvinvointi- ja terveyspalveluissa: co-creation ja co-innovation –työpajat
 5. TUTUSTU: Toisiolain vaikutukset tutkimukseen ja data-analytiikan sovelluksiin - Hyteairon analytiikkatyöryhmän selvitys
 6. BLOGI: Teknologia voi parantaa palvelua ja keventää kuormitusta hoitotyössä - robotiikan yleistymisestä hyötyy sekä hoitaja että potilas 
 7. LUKEMISTA: Eettinen toimintamalli ja digitalisaatio - osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön
 8. HYÖDYNNÄ: CoHeWe:n yhteiskehittämisen opas
 9. LAUSUNTOPYYNTÖ: Terveyssovelluksien (Health and Wellness Apps) laatuun ja luotettavuuteen liittyvä tekninen spesifikaatio

1. KUTSU: 22.4. Hyteairo-webinaari - Uusia opetusmenetelmiä hyvinvointiteknologian käyttöönotossa - New pedagogical methods for implementation of welfare technology

Tervetuloa Hyteairo-webinaariin, jossa kuullaan puheenvuoroja liittyen uusiin opetusmenetelmiin hyvinvointiteknologian käyttöönotossa. Työpaja-osuudessa myös osallistujat pääsevät kertomaan omista ideoistaan ja toimivista käytännöistä.

Tapahtuman kohderyhmät

2. KATI-OHJELMA: Hankkeet esittäytyivät KATI:n Aitiopaikalla

Tuoreet KATI-hankkeet ja niiden kehittämiskohteet esiteltiin hankkeiden aloitustilaisuudessa maaliskuun lopussa. Samalla käynnistettiin yhteistyö ja keskustelu muiden alan kehittäjien ja toimijoiden kanssa.

3. KYSELY: KATI-ohjelmasta kiinnostuneet yritykset

Yritykset, käykää kertomassa palvelustanne tai tuotteestanne! Keräämme oheisella kyselyllä tietoja yritysten teknologiaratkaisuista, jotka tukevat kotihoitoa, iäkkäiden ihmisten itsenäistä asumista ja omaishoitoa sekä muita kotiin tuotavia hyvinvointipalveluita. Tietoja voidaan jakaa tarpeen mukaan KATI-hankkeille ja THL:n kanavissa.

4. KUTSU: Business Finlandin Robotiikka hyvinvointi- ja terveyspalveluissa: co-creation ja co-innovation –työpajat

Kuva sylinterimäisestä kaiuttimesta.

Kuva: Business Finland

Lähde mukaan vauhdittamaan hyteairo-alan innovaatioekosysteemien syntymistä Suomeen:

26.4. osa1: Johdatus työpajaan
27.4. osa 2: Työpajatyöskentelyä 
29.4. osa 3: Tulosten purku 

5. TUTUSTU: Toisiolain vaikutukset tutkimukseen ja data-analytiikan sovelluksiin - Hyteairon analytiikkatyöryhmän selvitys

Uusi THL:n ja VTT:n selvitys kartoittaa toisiolain ja siihen liittyvien määräyksien vaikutusta tekoälyteknologioihin liittyvään tutkimustoimintaan. Sote-datan toisiokäyttöön kohdistuu paljon odotuksia tutkimusyhteisössä, valtionhallinnossa ja yrityksissä. Toisiolaki purkaa päällekkäistä byrokratiaa ja periaatteessa mahdollistaa datan yhdistelyä uusin tavoin. Suurimpana haasteena nähtiin tällä hetkellä nykyinen lupaprosessien ja aineistopalvelujen hitaus sekä lainsäädännön vaihteleva kotimainen ja kansainvälinen tulkinta.

Oulun yliopiston uutinen selvityksestä (Oulu.fi)

Linkki selvitykseen

6. BLOGI: Teknologia voi parantaa palvelua ja keventää kuormitusta hoitotyössä - robotiikan yleistymisestä hyötyy sekä hoitaja että potilas 

Käy lukemassa VTT:n Marketta Niemelän blogi.
Linkki VTT:n sivuille

7. LUKEMISTA: Eettinen toimintamalli ja digitalisaatio - osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön

Teoksessa kuvataan eettistä toimintamallia digitalisoituvan sote-alan työhön ja koulutukseen. Malli antaa työvälineitä ammatillisen osaamisen ja työn kehittämiseen. Sen avulla on mahdollista jäsentää ajattelua ja saada tukea päätöksentekoon eettisten kysymysten äärellä. Toimintamallin kehittämisen taustalla on SotePeda24/7-hankkeessa yhdessä luotu ymmärrys siitä, mitä eettinen osaaminen ja toiminta on monialaisissa ja digitalisoituvissa sote-alan toimintaympäristöissä. Malli on hyödynnettävissä monialaisesti eri alojen koulutuksessa ja työelämässä, yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa sekä kehittämis- ja tutkimustoiminnassa. Malli antaa myös ideoita eettisen pohdinnan inspiraatioksi kaikille kansalaisille.

Linkki julkaisuun

8. HYÖDYNNÄ: CoHeWe:n yhteiskehittämisen opas 

Neljä kuvaa: kaupunkikuva ilmasta, iloinen vanhus, suojapukuisia tutkijoita ja kämmenet täynnä punaisia marjoja.

Kuva: CoHeWe:n yhteiskehittämisen oppaan kansi

CoHeWe:n yhteiskehittämisen mallia on hyödynnetty mm. THL:n KATI-ohjelman jatkohankkeiden valmistelussa Oulussa ja Tampereella. Toimintamallia pyritään hyödyntämään kaupunkien sote-kehittämisessä myös jatkossa. 

Kaupungit loivat CoHeWe:ssa yhteiskehittämisen toimintamallin ja prosessin, joka selkeytti ja tiivisti yhteistyötä hankkeen aikana. Uudet palvelut perustuivat aitoihin tarpeisiin, ja sote-ammattilaiset sitoutuivat palvelujen käyttämiseen paremmin, kun he olivat alusta saakka mukana palvelujen kehittämistyössä. 

CoHeWe teki kaikkiaan 35 kokeilua yhdessä yritysten kanssa. Hanke kokeili mm.

 • Multisensorista aistihuonetta palvelutaloympäristöissä Helsingissä, Tampereella ja Oulussa
 • Covid19-puhallustestiä Helsingissä
 • Sydämen vajaatoimintapotilaiden painon etäseurantaa Tampereella
 • Mielipäiväkirja-sovellusta masennuspotilaiden voinnin etäseurantaan Oulussa ja Tampereella

Lisätietoa CoHeWesta (6aika.fi)
Tarpeesta ratkaisuksi: yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa
CoHeWe handbook in English: From need to solution - Co-creation handbook for social welfare and health care

9. LAUSUNTOPYYNTÖ: Terveyssovelluksien (Health and Wellness Apps) laatuun ja luotettavuuteen liittyvä tekninen spesifikaatio

CEN ISO/TS 82304-2 - Health software.
Part 2: Health and wellness apps. Quality and reliability - on saatettu kansallisiin äänestyksiin. Äänestys on avoimena 20.5.2021 asti myös SFS Lausuntopyyntöpalvelussa. 

Linkki on sulkeutunut.

Kaikki standardiehdotukseen annetut kommentit toimitetaan kyseisestä standardiehdotuksesta vastaavalle toimialayhteisön vastuuhenkilölle. 

Lausuntoajan päättymisen jälkeen kommentit käydään läpi ja käsitellään mahdollisesti seurantaryhmässä. Lausuntopyyntöpalvelun kautta saadut kommentit toimialayhteisö ottaa huomioon muodostettaessa mahdollisen seurantaryhmän ja Suomen (SFS) kantaa ISO:n ja CEN:in äänestyksiin.