Verkostokirje 9/2021

Mitä hyötyä sinulle on ollut Hyteairo-ohjelmasta?

QR-koodi kyselyyn ja humadoidi ja koirarobotti.

Kuva: QR-koodi Hyteairo-ohjelman palautekyselyyn (THL)

Hyteairo-ohjelma ja verkostokirje päättyvät 2021. Lämmin kiitos yhteistyöstä teille kaikille.

Käy vastaamassa viimeiseen kyselyymme. Pyydämme tässä palautettasi Hyteairo-ohjelmasta ja ehdotuksiasi jatkoa ajatellen. Kysely on sulkeutunut.

Aiheet marraskuussa

  1. KUTSU: 1.12. Hyteairon päätöswebinaari
  2. KOULUTUSTIEDOTE: Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu ja toteutus julkisella sektorilla ilmoittaudu 30.11. mennessä!
  3. KATI-OHJELMA: yrityksille ja soteammattilaisille
  4. BUSINESS FINLAND: Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja -teknologia – innovaatiorahoitushaku
  5. KALENTERIIN: Tulevat tapahtumat

1. KUTSU: 1.12. Hyteairon päätöswebinaari

Hyteairon päätöswebinaari 1.12.2021 Saavutukset ja jatkosuunnitelmat. Hyteairo-ohjelman, STM:n ja THL:n logot, kuvassa miettivä humanoidi, logon kuvassa robotti ja koirarobotti.

Tekoälyn ja robotiikan mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää laajaa yhteistyötä ja ekosysteemiä. Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (Hyteairo) -ohjelma on toiminut vuosina 2016 - 2021 ja tukenut niiden hyödyntämistä hyvinvointipalveluissa ja niiden tuottamisessa. Hyteairo on ollut kaikkien osapuolien yhteinen ohjelma yhteydenpitoon sekä kehittämiseen ja yli 1100 alan toimijaa on liittynyt mukaan verkoston toimintaan. 

Tämä on Hyteairo-ohjelman päätöswebinaari, jossa tuomme esiin Hyteairon keskeisiä aikaansaannoksia ja kerromme, mitä ja millä tavalla toiminta jatkuu Hyteairon päättymisen jälkeen. 

2. KOULUTUSTIEDOTE: Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu ja toteutus julkisella sektorilla ilmoittaudu 30.11. mennessä!

Valmennus: Ihmiskeskeisten palvelujen suunnittelu ja toteutus julkisella sektorilla, Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus.

Kuva: HAUS

Työskenteletkö julkisen hallinnon palveluiden tai tietojärjestelmähankkeiden parissa?

Nyt on tarjolla upea mahdollisuus kehittää ihmiskeskeisten palveluiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja hankintaan liittyvää osaamista. Ilmoittaudu mukaan valtiovarainministeriön julkisen hallinnon strategiaa ja AuroraAI-ohjelman teemoja toimeenpanevaan valmennusohjelmaan, jonka keskeisenä tavoitteena on lisätä julkishallinnon ihmiskeskeisten palveluiden suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja hankintaan liittyvää osaamista. Valmennusohjelma on osallistujalle maksuton.

Linkki esitteeseen (pdf 4,26 Mt)

3. KATI-OHJELMA:

Tutustu virtuaalisesti kotona asumisen teknologiaan

KATI-ohjelman sivuille listataan kotona asumisen tukena hyödynnettäviä hyvinvointiteknologiapalveluita.  Virtuaalisilla laitetoreilla voi tutustua tuotteisiin ja palveluntarjoajiin. Virtuaalisilla vierailuilla laitteet on sijoitettu kotiympäristöön.  

Tutustu laitetoreihin KATI-sivujen Työkaluja teknologiakehittämiseen -osiossa (THL)

Tietoa ja vinkkejä kotona asumisen teknologiaa kehittäville yrityksille

KATI-ohjelman sivuilta löytyy tietoa kotona asumista tukevia tuotteita ja palveluita kehittävien yritysten tueksi. 
Sivuilla on muun muassa linkkejä alueellisiin kokeilu- ja pilotointiympäristöihin, joissa yritykset voivat testata tuotteitaan ja palveluitaan aidossa ympäristössä sekä linkkejä käyttäjälähtöisen tuotekehityksen tueksi.

Tutustu KATI-ohjelman yritysosioon (THL)

Yritystori kokoaa iäkkäiden kotona asumista tukevat teknologiset tuotteet ja palvelut

Innokylän Yritystorilla sote-organisaatiot voivat kartoittaa, millaista teknologiaa kotihoidon ja kotona asumisen tueksi on tarjolla. Yrityksille tori antaa mahdollisuuden tuoda tuotteensa sote-toimijoiden tietoisuuteen.

Tuotteet ja palvelut on jaoteltu kehitysvaiheen perusteella Digi-HTA-arvioituihin, kaupallisiin ja pilotoitaviin. CE-merkinnästä mainitaan erikseen.

Yritystorin tiedot ovat tiivistelmä THL:n yrityksille tekemän kyselyn vastauksista. Kyselyyn voi vastata edelleen. Lisäksi yritykset voivat esitellä toimintamallinsa Innokylässä.   

Kysely on sulkeutunut.

4. BUSINESS FINLAND: Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja -teknologia – innovaatiorahoitushaku

laborantti katsoo hymyillen näyteputkea.

Kuva: Business Finland

Rahoitushaun soveltamisalana on terveys- ja hyvinvointialan uudet innovatiiviset ratkaisut, joissa kehitetään digitaalisia ratkaisuja, teknologioita ja toimintatapoja terveydenhuoltoon. Hankkeiden toteuttajien ei ole välttämätöntä tulla näiltä toimialoilta, mutta tulosten tulee edistää terveysalan kasvustrategian uuden tiekartan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan terveysalan ekosysteemejä ja vienninedistämistä.

Vuonna 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 31.1.2022.

5. KALENTERIIN: Tulevat tapahtumat

1.12. Hyteairon päätöswebinaari

2.12. STM:n webinaari: Väestö vanhenee – mistä työntekijät?

Ikäohjelman tavoitteena on hyvän ikääntymisen turvaaminen ja iäkkäiden henkilöiden palvelujen parantaminen. Henkilöstön saatavuus ja riittävyys ovat keskeisessä roolissa laadukkaiden ja riittävien palveluiden turvaamisessa.

STM:n järjestämän webinaarin tavoitteena on keskustella laaja-alaisesti ja eri näkökulmista henkilöstön saatavuuteen ja riittävyyteen liittyvistä tekijöistä sekä tuoda esiin olemassa olevia ja tulevaisuuteen tähtääviä ratkaisuja.

Puheenvuorojen jälkeen nostetaan esiin yleisön kommentteja sekä toteutetaan vuorovaikutteisia osuuksia, johon voi osallistua tietokoneella, kännykällä tai tabletilla.

Lisätietoa:

Marjaana Pennanen, [email protected]
Kaarina Tuokko, [email protected]

3.12. Erasmus Webinar TeamWe - Team Teaching in Welfare Technology

TeamWe ja sormi painamassa nappia.

Kuva: The Erasmus+KA2-project

The project idea of "TeamWe" is to involve teachers and students from different fields of education (social and health care, media, electrical/mechanical engineering) in solving real problems relating to welfare technology, together, in workplacesin the field of social and health care. This online webinar presents the first results.

Link to a freely accessible online handbook ‘Teaching Welfare Technology Together’

15.12. Hyteairo: Sotebotti-verkoston 3. tietoisku sote-ammattilaisille

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma), Keskusteleva sote-tekoäly (boldattuna) ja Tekoäly analytiikassa.