Verkostokirje 7/2021

Syyskuu 2021

Syksyn lehtiä sinsistä taivasta vasten.

Kuva: Stephanie Krist (Unsplash)

Aiheet syyskuussa:

 1. KATI-OHJELMA: Terveys- ja hyvinvointiteknologia - mitä yritysten ja sote-organisaatioiden tulee tietää?
 2. SOTEBOTTI-VERKOSTO: Verkoston merkitys & terveiset tilaisuuksista
 3. ANALYTIIKKA-VERKOSTO: Komission tekoälyasetusehdotus herättää kiinnostusta ja keskustelua
 4. OPI UUTTA: Hyteairo-alan koulutukset ja materiaalit
 5. SEURAA: Monialaisen palvelutarpeen ennakointi tekoälyn avulla pilotti käynnistyy
 6. SELVITYS: Vaikuttavuuden vuosikymmentä rakentamassa - Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuskeskus
 7. HIPPA-Remote: Tuotekehittäjän palvelut ikäihmisen asumisen tueksi
 8. KALENTERIIN: Tulevat tapahtumat
 • 29.9. AuroraAI-verkostotapahtuma: Esittelyssä AuroraAI-verkko
 • 6.10. Huipputeknologia ja digitalisaatio terveydenhuollossa: innovaatioiden hankinta
 • 6.10. Understanding the DACH Region Diagnostics Market
 • 14.10. Hyteairo: Sotebotti-verkoston 2. tietoisku sote-ammattilaisille
 • 7. - 8.10. 26th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth 2021: eHealth in a Lifecycle
 • 1.12. Hyteairon päätösseminaari - seuraavat askeleet
 • 15.12. Hyteairo: Sotebotti-verkoston Seuraajien tietoisku - seuraavat askeleet

1. KATI-OHJELMA: Terveys- ja hyvinvointiteknologia - mitä yritysten ja sote-organisaatioiden tulee tietää?

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma).

14.9. pidettiin KATI-Aitopaikka teemana Terveys- ja hyvinvointiteknologia - mitä yritysten ja sote-organisaatioiden tulee tietää? Käy lukemassa tarkempaa tietoa aiheista tapahtuman tiivistelmästä

 • Miten hyvinvointiteknologia, terveysteknologia ja hyvinvointipalvelut eroavat toisistaan? 
 • Hyvinvointidatan ja omatietovarannon käyttö laajenee
 • Toimintakyky on lainassa – saavutettavuus on osa käyttäjäkokemusta
 • Yritystori kokoaa kotihoitoa tukevat teknologiat
 • Kyberturvallisuus on osa palvelun suunnittelua
 • Etäkäyttöpalveluiden tietoturvaan tarvitaan yhteiset ohjeet
 • Tieto on avainasemassa – teknologian tarkoitus on helpottaa työtä

2. SOTEBOTTI-VERKOSTO: Verkoston merkitys & terveiset tilaisuuksista

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma), Keskusteleva sote-tekoäly (boldattuna) ja Tekoäly analytiikassa.

Viimeisimmässä aktiivisten toimijoiden työpajassa 1.9. käsiteltiin verkoston merkitystä, ja sen myötä nousi esille seuraavia ajatuksia verkoston merkityksestä niin työpajassa kuin verkoston työtilassa.

 • Voimme olla vaikuttamassa lakien ja asetusten muuttamiseen
 • Voimme auttaa asiakasymmärryksen ja ihmisten elämäntilanteiden monimuotoisuuden pitämistä tärkeänä bottikehittämisessä
 • Voimme lisätä ymmärrystä siitä mihin kaikkeen voimme käyttää bottiratkaisuja
 • Voimme vähentää häiriökysynnän syntymistä palveluissa

Lue verkoston jäsenten tarkemmat kommentit täältä, löytyy alimpana THL.fi-sivulla
Lue 18.8. Sotebotti-verkoston tapahtuman terveiset (pdf 116 kt)
Linkki Hyteairon Keskusteleva tekoäly sotessa -sivustolle

Lukemista Onervahoiva.fi-sivustolta:

3. ANALYTIIKKA-VERKOSTO: Komission tekoälyasetusehdotus herättää kiinnostusta ja keskustelua

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma), Keskusteleva sote-tekoäly ja Tekoäly analytiikassa (boldattuna).

Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen tekoälyä koskevista yhdenmukaistetuista säännöistä huhtikuussa 2021. Ehdotettujen sääntöjen ja toimenpiteiden tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman kärkialue luotettavan tekoälyn kehittämisessä ja taata ihmisten ja yritysten turvallisuus ja perusoikeudet. Keskiviikkona 8.9. Hyteairo-ohjelman Analytiikkaverkoston järjestämässä keskustelutilaisuudessa kuultiin päättäjien, viranomaisten ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden näkemyksiä ehdotuksesta sekä sen mahdollisista vaikutuksista erityisesti terveys- ja sosiaalialalla. Lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin ehdotuksen luomista mahdollisuuksista, sen tuomista haasteista ja nostettiin esille vielä epäselviä kysymyksiä. 

Yhteenvedon tilaisuuden alustuksista ja keskusteluista löydät täältä (oulu.fi)

4. OPI UUTTA: Hyteairo-alan koulutukset ja materiaalit

Olemme koonneet verkoston kanssa listuaksen Hyteairo-alan koulutuksista sote-toimijoille ja aiheesta kiinnostuneille. Koonnissa on myös oppaita ja materiaaleja muun muassa hoivarobotiikasta. Koulutukset järjestetään enimmäkseen etäyhteyden välityksellä ja osa niistä on jatkuvia, eli voit osallistua niihin milloin tahansa. 

Linkki THL.fi-sivuston Koulutukset ja materiaalit -listaukseen 

Mikäli listalta puuttuu koulutus tai verkostolle tärkeää materiaalia, laita viesti Katja Pullille, [email protected]

5. SEURAA: Monialaisen palvelutarpeen ennakointi tekoälyn avulla pilotti käynnistyy

STM:n rahoittama kansallinen pilotti käynnistyi 1.9. ja se kestää aina 30.6.2023 asti. Pilottialueeksi valittiin Päijät-Häme. Kehittämiskonsortioon kuuluu THL:n lisäksi VTT, Helsingin yliopisto ja Lapin yliopisto. 

Hankkeen aikana aiheesta kiinnostuneille järjestetään avoimia tilaisuuksia. Tämän lisäksi Innokylään on luotu avoin työtila, jonne pilotin materiaalit viedään ja josta pilotin edistymistä voivat kaikki meistä seurata. 

Kansallisen tekoälypilottin työtila Innokylässä löytyy täältä (Innokylä.fi) 
Lisätietoja: Juha Koivisto, VTT ja THL ([email protected])

6. SELVITYS: Vaikuttavuuden vuosikymmentä rakentamassa - Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuskeskus

Tämän selvityksen tavoitteena oli arvioida tarvetta, toimintamallia, tehtäviä ja tavoitteita uudelle vaikuttavuustoimintaa koordinoivalle kansalliselle toimijalle. Selvitystyössä haastateltiin 42 sote-johtajaa ja -asiantuntijaa sekä kuultiin asiantuntijaryhmää ja sidosryhmiä kattaen sote-tuottajia ja -järjestäjiä, yksityisiä toimijoita, järjestöjä, tutkimustoimijoita ja yliopistoja, ministeriöitä sekä eturyhmiä.

Tahot tunnistivat useita ongelmia nykytilanteessa: vaikuttavuuden mittaaminen ei ole yhtenäistä, tietorakenteet eivät tue vaikuttavuustiedon käyttöä, osaamisessa on kehitettävää ja ajattelutapa ei ole yhtenäinen. Vaikuttavuustoiminnan kehittämisellä on merkittävä potentiaali parantaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä aikaansaada huomattavia kustannussäästöjä.

Lopputuloksena selvityksessä ehdotetaan kansallista vaikutavuuskeskusta, jonka tehtävät ja tavoitteet löytyvät alla olevan selvityksen toiselta sivulta.

Linkki selvitykseen (pdf 2,92 Mt)

7. HIPPA-Remote: Tuotekehittäjän palvelut ikäihmisen asumisen tueksi

Monialainen HIPPA-Remote auttaa yrityksiä kehittämään ratkaisuja käyttäjälähtöisesti etä- ja hybridipalvelujen avulla.  

Covid-19 pandemia osoitti, että siitä kärsivät erityisesti yritykset ja ikäihmiset. 6Aika: Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa se osoitti, että tarvitaan etä- ja hybridituotekehityspalveluja, jotta käyttäjälähtöistä tuotekehitystä pystytään jatkamaan terveysturvallisesti pandemiatilanteissa. HIPPA-Remote -hankkeessa kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa ja tarjotaan pk-yrityksille älykästä palvelu- ja kotona-asumista palvelevia resurssiviisaita, yritysten kasvua ja kehitystä sekä kestävää kehitystä tukevia etä- ja hybridituotekehityspalvelumalleja sähköisten alustojen ja VR/AR/MR- teknologin avulla

HIPPA-Remoten palvelut ovat:

 • Asiakastarinoiden hakupalvelu
 • Yhteiskehittäminen
 • Testaus- ja käyttäjäkokeilu
 • Kaupallistamisen ja markkinoinnin tuki

Linkki TUTTUnet-palveluun, jonne kaikki palvelut tulevat
HIPPA- Remoten sivut (Metropolia.fi)

8. KALENTERIIN: Tulevat tapahtumat

29.9. AuroraAI-verkostotapahtuma: Esittelyssä AuroraAI-verkko

AuroraAI-verkostotapahtuma: Esittelyssä AuroraAI-verkko, ihminen puhuu iloisen botin kanssa.

Kuva: AuroraAI

6.10. Huipputeknologia ja digitalisaatio terveydenhuollossa: innovaatioiden hankinta

AuroraAI-verkostotapahtuma: Esittelyssä AuroraAI-verkko, ihminen puhuu iloisen botin kanssa.

Kuva: Sailab

Syksyn Huipputeknologia ja digitalisaatio terveydenhuollossa: vaikuttavat hankinnat -seminaarisarja jatkuu keskiviikkona 6.10.2021 kello 8.00.

6.10. Business Finland: Understanding the DACH Region Diagnostics Market

Kaupungin valot illalla.

Kuva: Business Finland

7. - 8.10. 26th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth 2021: eHealth in a Lifecycle

Save the date, #eHealth2021, 26th Finnish National Conference on Telemedicine and eHealth 2021eHealth in a Lifecycle, kuvia ihmisittää teknologian kanssa.

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

14.10. Hyteairo: Sotebotti-verkoston 2. tietoisku sote-ammattilaisille

Oletko mukana terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden kehittämistyössä? Mietitkö voisiko sinun palvelussasi olla hyödyksi ohjaus- ja neuvontapalvelut, jotka voisi hoitaa sotebotti? 

Tule kuulemaan tietoiskun verkoston aktiivisten toimijoiden valitsemasta aiheesta, joka on tällä kertaa Sote-puolen bottiratkaisut ja niiden vaikuttavuus.

1.12. Hyteairon päätösseminaari - seuraavat askeleet

Hyteairon, Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n logot.

Varaa päivä ajalle klo 10 - 15 ja tule kuulmaan mitä Hyteairo-ohjelmassa on saavutettu ja miten verkosto jatkaa tulevaisuudessa. Tarkemmat tiedot tulossa myöhemmin.

15.12. Hyteairo: Sotebotti-verkoston 3. tietoisku sote-ammattilaisille

Tietoiskun tarkempi teema valitaan aktiivisten toimijoiden toimesta lähi aikoina, tietoa tulossa lähempänä tilaisuutta.