Verkostokirje 6/2021

Elokuu 2021

Hiekkaranta, auringon nousu ja 5 lintua lentämässä sinistä taivasta vasten.

Kuva: Frank McKenna (Unsplash)

Aiheet elokuussa:

 1. JULKILAUSUMA: Sote-ammattilaiset voisivat suositella hyvinvointisovelluksia asiakkaille, mutta arviointiin ja korvattavuuteen tarvitaan ensin kansallinen malli 
 2. SOTEBOTTI: Sote-ammattilaisten tueksi perustettu verkosto
 3. RAHOITUSHAKU: Haku auki AuroraAI-verkkoon liittyville palveluille 1.9.–31.10. 
 4. POLITIIKKASUOSITUS: ROSE-hanke - Kestävä kehitys huomioon sote-alan robottien käyttöönotossa
 5. KALENTERIIN: Tulevat tapahtumat
 • 1.9. Ikäteknologiaverkoston tapaaminen
 • 8.9. klo 9-12 Euroopan komission tekoälyasetus ja sen vaikutukset sote-alalle -keskustelutilaisuus (Hyteairo)
 • 14.9. KATI-Aitiopaikka: terveys- ja hyvinvointiteknologia – mitä yritysten ja sotetoimijoiden tulee tietää (Hyteairo)
 • 16.9. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille Satakunnassa -webinaari
 • Business Finlandin tapahtumat 1.9. - 17.9.
 • 29.9. AuroraAI-verkostotapahtuma: Esittelyssä AuroraAI-verkko
 • 7.10. Oppivat ekosysteemit 2030 - Miten innovatiivisuutta ruokitaan oppivilla verkostoilla?

1. JULKILAUSUMA: Sote-ammattilaiset voisivat suositella hyvinvointisovelluksia asiakkaille, mutta arviointiin ja korvattavuuteen tarvitaan ensin kansallinen malli 

Terveys- ja hyvinvointisovellusten ja digitaalisten palveluiden arvioinnille, suosittelulle ja korvattavuudelle pitää luoda selkeä toimintamalli, sanovat alan toimijat julkilausumassaan.

Tavoitteena on, että ammattilaiset voisivat vastedes ohjata asiakkaita ja potilaita käyttämään vaikuttavia ja turvallisia laitteita ja palveluita. 

Julkilausuma laadittiin Hyteairo-ohjelman järjestämän pyöreän pöydän tilaisuuden yhteydessä, ja sen takana on alan viranomaisia, tutkijoita, yrityksiä ja järjestöjä. 

Lue 2-sivuinen Hyteairon pyöreän pöydän julkilausuma: Terveys- ja hyvinvointisovellusten arviointi ja korvattavuus sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille (pdf 77 kt)

Lue Hyteairon pyöreän pöydän julkilausuman tausta ja ratkaisuehdotukset: Terveys- ja hyvinvointisovellusten arviointi ja korvattavuus sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille (pdf 283 kt)

2. SOTEBOTTI: Sote-ammattilaisten tueksi perustettu verkosto

Hyteairo-ohjelman Keskusteleva tekoäly sotessa -osiossa toimii jatkossa Sotebotti-verkosto, jossa ammattilaiset ja kehittäjät jakavat tietoa, kokemuksia, ajatuksia ja toiveita ihmisten auttamiseen erilaisten botti-ratkaisujen avulla. Syksyn aloituksena järjestetty webinaari kokosi linjoille yli 70 sote-ammattilaista ja bottiasiantuntijaa. 

Verkostossa voit toimia kahdenlaisessa roolissa. Jos haluat olla Seuraajana, kannattaa osallistua Sotebotti-verkoston yleisiin info-tilaisuuksiin ja tapahtumiin, ja samalla osallistua keskusteluun ja kerryttää omaa osaamistasi. Osallistumalla Aktiiviset toimijat -ryhmään voit olla tiiviimmin mukana verkoston toiminnan kehittämisessä ja työpajoissa sekä jakamassa kokemuksia ratkaisujen kehittämisestä.

Lue 18.8. Sotebotti-verkoston tapahtuman terveiset (pdf 116 kt):
Tiivis koonti tapahtumasta ja Pasi Lehtimäen vastaukset osallistujien kysymyksiin

Linkki Hyteairon Keskusteleva tekoäly sotessa -sivustolle

Linkki Pasi Lehtimäen esittämään kolmiosaiseen tekoälywebinaarisarjaan (eOppiva.fi)

3. RAHOITUSHAKU: Haku auki AuroraAI-verkkoon liittyville palveluille 1.9.–31.10. 

Valtiovarainministeriö järjestää syksyllä 2021 julkisen hallinnon organisaatioille suunnatun rahoitushaun koskien palvelujen liittämistä AuroraAI-verkkoon. AuroraAI-verkko on kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n yksi päätuotoksista. Teknisenä ratkaisuna verkko mahdollistaa tulevaisuudessa erilaisten palvelujen tarjoamisen kansalaiselle sujuvalla ja saumattomalla tavalla elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin. AuroraAI-verkko on kansalaisten ja organisaatioiden hyödynnettävissä kokonaisuudessaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Lue lisää AuroraAI-verkon teknisestä kehittämishankkeesta täältä (vm.fi)

Rahoitushaku toteutetaan 1.9.–31.10.2021 välisenä aikana. Rahoitushakemuksia valmisteleville organisaatioille järjestetään sparraustilaisuuksia, joissa tarjotaan kohdennettua valmistelutukea rahoitushakemusten laatimiseksi. Tilaisuuksia järjestetään kiinnostuneiden määrän mukaan, ja ne ovat avoimia kaikille julkisen hallinnon organisaatioille. AuroraAI-verkon pilotoinnista kiinnostuneita palveluita pyydetään täyttämään taustakysely, joka on sulkeutunut.

 Lisätietoja rahoitushausta antaa erityisasiantuntija Niko Ruostetsaari ([email protected]). 

4. POLITIIKKASUOSITUS: ROSE-hanke - Kestävä kehitys huomioon sote-alan robottien käyttöönotossa

Ystävällisen näköinen robotti katsoo suoraan, rintakehässä on tabletti, jossa kuva kahdesta ihmisestä.

Kuva: Tampereen yliopisto

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -hanke (ROSE) on julkaissut politiikkasuosituksen. Sen mukaan sote-alan julkisrahoitteista robottien käyttöönottoa on suunniteltava, seurattava ja arvioitava kestävän kehityksen näkökulmasta. 

Linkki politiikkasuositukseen (Tuni.fi)

Täältä löytyy lisää Hyteairon keräämiä uutisia ja julkaisuja

5. KALENTERIIN: Tulevat tapahtumat

8.9. klo 9-12 Euroopan komission tekoälyasetus ja sen vaikutukset sote-alalle -keskustelutilaisuus 

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma), Keskusteleva sote-tekoäly ja Tekoäly analytiikassa (boldattuna).

Euroopan komissio julkaisi keväällä ehdotuksen säännöistä ja toimista osaamisen ja luottamuksen lisäämiseksi tekoälyalalla. Miten tämä ehdotus vaikuttaa tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan sote-alalla? Tule mukaan keskustelemaan 8.9.

14.9. KATI-Aitiopaikka: terveys- ja hyvinvointiteknologia – mitä yritysten ja sotetoimijoiden tulee tietää

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma) (boldattuna), Keskusteleva sote-tekoäly ja Tekoäly analytiikassa.

Tämä KATI-aitiopaikka on tietoisku terveys- ja hyvinvointiteknologioista sote-ammattilaisille ja yrityksille.

Tapahtumassa tarjolla tiiviisti tietoa seuraavista asioista:

 • Mitä sote-ammattilaisen pitää tietää yritysten tarjoamista ratkaisuita silloin, kun valitaan teknologiaa soteen?
 • Mitä sotessa tarjottavilta palvelulta vaaditaan?
 • Mitä soten reunaehdoista ja uusista hyvinvointialueista on hyvä tietää?

Kohderyhmä

 • Terveys- ja hyvinvointiteknologiayritykset
 • Sote-toimijat
 • KATI-hankkeiden toimijat

16.9. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille Satakunnassa -webinaari

Päivän aikana kuullaan kiinnostavia asiantuntijapuheenvuoroja mm. kansallisen teknologiakehittämisen tilanteesta sekä käytännön kokemuksista teknologian hyödyntämisestä arjessa niin ikäihmisten kuin ammattilaisten näkökulmasta. Webinaarissa Satakati-hanke esittelee, miten koko Satakunnan alueella otetaan hyvinvointiteknologiaa käyttöön kotihoidossa ja Satakunta DigiHealth -hanke puolestaan nostaa esille käytettävissä olevaa teknologiatarjontaa.

Business Finlandin tapahtumat 

8. - 15.9. Swiss Medtech Day -Tapahtuma (Businessfinland.fi)
17.9. Medical Device Regulation: From A Barrier To A Competitive Edge (Businessfinland.fi)

29.9. AuroraAI-verkostotapahtuma: Esittelyssä AuroraAI-verkko

Tilaisuudessa keskitytään AuroraAI-ohjelmassa kehitettävän teknisen infrastruktuurin eli AuroraAI-verkon esittelyyn. AuroraAI-verkon kehitystyön tilannetta ja tulevaisuuden tavoitetilaa esitellään erityisesti AuroraAI-verkon ensimmäisten referenssitoteutusten kautta. Lisäksi tilaisuudessa on mukana joukko AuroraAI-verkon kehitystyössä mukana olevia sidosryhmiä avaamassa omia näkökulmiaan ja odotuksiaan AuroraAI-verkon mahdollistamista muutoksista toiminnassaan.

7.10. Oppivat ekosysteemit 2030 - Miten innovatiivisuutta ruokitaan oppivilla verkostoilla?

Tervetuloa 6Aika-rahoitteisen Roboboost-hankkeen järjestämään “Oppivat ekosysteemit 2030 -Miten innovatiivisuutta ruokitaan oppivilla verkostoilla?” -virtuaaliseminaariin kuulemaan tulevaisuuden työstä ja siinä oppimisesta