Verkostokirje 10/2021

Joulukuu 2021

Kädellä kristallipallo, takana horisontti, joka kuultaa pallon läpi.

Kuva: Drew Beamer (Unsplash)

Aiheet joulukuussa

 1. KIITOS YHTEISTYÖSTÄ: Loppuraportti julkaistaan 2022
 2. KATI-OHJELMA: suunnittelukilpailu ja KOHTI-hankkeen videot
 3. SOTEBOTTI-VERKOSTO: ilmoittautuminen verkostoon, blogi ja syksyn tietoiskujen tiivistelmät
 4. ANALYTIIKKA-VERKOSTO: kaksi raporttia ja HYTKI-hanke
 5. BUSINESS FINLAND: Tilaa uutiskirje
 6. EU-RAHOITUS: Digital Europe Programme (DIGITAL) - haku auki 17.11.2021 - 22.2.2022
 7. ETÄKOULUTUKSIA: Vielä ehtii ilmoittautumaan
 8. KALENTERIIN: Tulevat tapahtumat
 9. LUE: Työhyvinvointi ja digitaalisten taitojen oppiminen 
 10. LUE: Kirjallisuuskatsaus tekoälyn roolista työelämän oppimis- ja kehittämistoiminnassa

1. KIITOS YHTEISTYÖSTÄ: Loppuraportti julkaistaan 2022

Hyteairo–ohjelma on toiminut vuosina 2018-2021 toimialan kaikkien osapuolien yhteisenä verkostona. Kiitos teille kaikille!

Hyteairo on koonnut sote-alan tekoälyyn ja robotiikkaan liittyvää kehitystä samaan ohjelmaan niin, että tulevaisuutta on rakennettu sekä kehitykseen liittyviä ongelmia on ratkottu yhdessä. Ohjelmalla ei ole ollut omaa rahoitusta tekoälyn tai robottien rakentamiseen, vaan se on toiminut käynnistäjänä ja alustana yhteistyölle.

Tekoälyn ja robotiikan tärkeys ja hyödyntämisalueet ovat ohjelman aikana kasvaneet entisestään. Hyteairo-ohjelma on nyt hoitanut oman tehtävänsä alkuvaiheen osaamisen ja ratkaisujen kehityksessä. Hyvinvointialan tekoäly ja robotiikka ovat kasvaneet niin suuriksi, etteivät ne enää mahdu yhteen ohjelmaan. Useimmat ohjelman osa-alueet jatkavat itsenäisesti toimintaansa ohjelman päättymisen jälkeen. Tekoälyä ja robotiikkaa kehitetään ja otetaan käyttöön osana muuta toiminnan kehittämistä ja digitalisaatiota. Näin yhdessä kehittäminen jatkuu.

Loppuraportti julkaistaan ensi vuonna ja se esittelee ohjelman keskeisimpiä tuotoksia sekä kuvaa, miten ohjelman eri osa-alueiden työ jatkuu ohjelman päättymisen jälkeen.

Jukka Lähesmaa, erityisasiantuntija 
Sosiaali- ja terveysministeriö

Linkki Hyteairo-ohjelman sivuille (THL)

2. KATI-OHJELMA: suunnittelukilpailu ja KOHTI-hankkeen videot

Seuraa KATI-ohjelmaa

Hyteairo-ohjelma päättyy, mutta Kotona asumisen teknologiat (KATI) -ohjelma jatkaa Hyteairossa aloitettua työtä. KATI-ohjelmassa alueelliset hankkeet ottavat käyttöön kotona asumista tukevia teknologioita.   
Seuraa KATI-ohjelmaa (THL) 
KATI-ohjelma Innokylässä

KOHTI-hanke kutsuu yritykset suunnittelukilpailuun

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on avannut kotona asumista ja hoitotyötä tukevaa teknologiaa koskevan suunnittelukilpailun. Tavoitteena on hakea ratkaisuja, joilla tuetaan kotiin vietävien palveluiden asiakkaiden hyvinvointia ja kotona asumista. 
Suunnittelukilpailun haasteet ovat:

 1. Kotihoidon asiakkaiden ravitsemuksen arviointi ja seuranta sekä ravitsemustilan kokonaisvaltainen parantaminen esimerkiksi konenäön keinoin.
 2. Kotihoidon asiakkaiden painon mittaus ja seuranta.

Katso hankintailmoitus Hilmassa

Katso videot: KOHTI-hanke luo uusia toimintamalleja kotihoitoon

Ikäihmisten määrä kasvaa, ja kotihoitoon tarvitaan uusia ratkaisuja. Miten teknologia voi auttaa ikääntyneitä? Päijät-Soten ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke KOHTI – Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva teknologia kokeilee, tutkii ja luo uusia toimintamalleja. 
Katso hankkeen esittelyvideot:

3. SOTEBOTTI-VERKOSTO: ilmoittautuminen verkostoon, blogi ja syksyn tietoiskujen tiivistelmät

Ilmoittautuminen sotebotti-verkostoon

QR-koodi ja humanoidi sydänlmapalloja kädessään.

Kiitos verkostotoiminnassa mukanaolosta. HyteAiro-ohjelma päätyy, mutta toimintamme jatkuu vahvasti Kelan hoivissa ja AuroraAI:n alla. Kulisseissa on tehty töitä, jotta saamme verkostotoiminnan ja tekemisemme jatkumaan sujuvasti. Ensi kaudella jatkamme seuraavilla verkoston esiin tuomilla teemoilla:

 • Yhteiskehittäminen
 • Ohjaus- ja neuvota- tasot
 • Usean eri viranomaisen alueelle menevät yhteisprosessit 
 • Ihmislähtöinen chatbot
 • Ohjelmistobotit
 • Puhebotit
 • Luottamus ja etiikka
 • Lait ja säädökset

Ilmoittautuminen on sulkeutunut.

Verkostoyhteistyö: Hyteairo, Sotebotti ja AuroraAI-chatbotyhteisö ovat yhteistyössä toimivia verkostoja

AuroraAI-chatbotyhteisö kokoaa toimijat yhteen, vähentää päällekkäistä tekemistä, lisää synergioita chatbotteja hyödyntävien organisaatioiden kesken sekä tehostaa yhteistä oppimista, tiedon ja kokemusten jakamista. AuroraAI-chatbotyhteisö on organisaatio- ja toimialuerajat ylittävä verkosto, jonka osaamisilla ja näkemyksillä edistetään kansallisesti kattavan AuroraAI-verkon palvelurakennetta ja yhtenäistetään kehitystyötä ihmiskeskeisen chatbot-kehittämisen osalta.

Ohjelmalla on avoin Slack-yhteisö, joka toimii verkostotyöskentelyn ja viestinnän kanavana.
Lisätietoja: AuroraAI:n Slackista #chatbotyhteisö tai elina.melasuo(at)gov.fi

Blogi: Viisi syytä hyödyntää botteja ja tekoälyä sote-palveluissa

Katri-Leena Launis ja Maria Di Piazza hymyilevät.

Kuvat: Katri-Leena Launis, Kela ja Maria Di Piazza, Gofore

Edelleen on paljon käyttämätöntä potentiaalia hyödyntää erilaisia bottiratkaisuja ja tekoälyä. Käy lukemassa Sotebotti-verkoston vetäjien, Katri-Leena Launiksen ja Maria Di Piazzan kirjoittama blogi, jossa he kertovat viisi syytä hyödyntää botteja ja tekoälyä sote-palveluissa.
Linkki THL:n blogiin (pdf)

Syksyn tietoiskujen tiivistelmät

Syksyn aikana Hyteairon Sotebotti-verkosto järjesti kolme erityisesti sote-ammattilaisille suunnattua  tietoiskua boteista. Tietoiskujen tiivistelmät ja esitykset löytyvät alta.

18.8.21 seuraajien 1. tietoisku (THL), jonka aiheena oli 
tekoälyn ja bottiratkaisujen mahdollisuudet, Pasi Lehtimäki, Gofore

14.10.21 seuraajien 2. tietoisku (THL), jonka aiheena oli
Kela-Kelpo chattirobottiRiikka Lindroos-Järvitalo, Kela

15.12.21 seuraajien 3. tietoisku (THL), jonka aiheena oli
ohjelmistorobotiikan käyttö palvelutuotannossa, Case Kelan etuuskäsittely, Niklas Collin, Kela

4. ANALYTIIKKA-VERKOSTO: kaksi raporttia ja HYTKI-hanke

Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -tilannekuvaraportti

HyteAiron Tekoäly-analytiikassa-verkoston toiminnan keskiössä on tuottaa näkemystä terveysdatan tehokkaammasta toisiokäytöstä ja tarkastella tekoälyn ja edistyksellisen analytiikan hyödyntämisen osaamisen tilannekuvaa tietojohtamisessa ja datalla tuettujen palvelumallien kehityksessä. Tilannekuvan muodostamiseksi on kerätty kyselytutkimuksella käynnissä olevia kokeiluja, haastateltu aihealueen parissa työskenteleviä henkilöitä, tehty selvityksiä ja järjestetty keskustelutilaisuuksia.
Tämänhetkistä tilannetta on kuvattu Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -tilannekuvaraportissa. Raporttiin on koostettu johtopäätöksiä ja suosituksia myös verkostomaisen toiminnan jatkosta.
Linkki Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -tilannekuvaraporttiin (pdf)

Tiedon hyödyntäminen kotihoidon ratkaisuissa

Kotihoidon ja kotona käytettävien laitteiden ja sovellusten tuottamien seurantatietojen tietopohjan ja tietojen hyödyntämisen osalta tehtiin haastattelututkimus Kati-ohjelman hankkeissa. Haastatteluilla kartoitettiin hankkeiden taustaorganisaatioiden ja hanketoimijoiden näkemystä ja valmiuksia seurantalaitteiden tuottaman datan hyödyntämisestä toisiokäytöstä ja mahdollisuuksista hyödyntää koneoppimista/tekoälyä tulevaisuuden palvelunohjauksessa ja ennakoinnissa. Tiedon hyödyntäminen kotihoidon ratkaisuissa -raportissa on avattu haastatteluiden tuloksia.
Linkki Tiedon hyödyntäminen kotihoidon ratkaisuissa -raporttiin (pdf)

Tekoäly analytiikassa -työryhmän työ jatkuu HYTKI Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi -toiminnassa 

HyteAiro-ohjelmassa käynnistyneet verkostot luovat hyvän pohjan verkostomaisen yhteistyön jatkolle. Tekoäly Analytiikassa -työryhmä on jatkokehittänyt verkostomaisen yhteistyön konseptia. Verkostoyhteistyön rakentamisen kulmakiviksi on nostettu innovaatioekosysteemipohjainen kehittäminen. HyteAiro-ohjelman vaikuttavuuden lisäämiseksi on yhteistyötä laajennettava alueille, jossa toimijat voivat edistää omilla toimillaan datan hyödyntämispotentiaalia sekä tekoälypohjaista kehittämistä osana terveysalan innovaatioekosysteemitoimintaa.

Yhteistyötä vahvistetaan TEM:n alueiden välisen verkostoyhteistyön tukemiseen kohdistettavalla rahoituksella Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (HYTKI) -hankkeessa. Hankkeen toimilla edistetään Tekoäly sote-tiedolla johtamisessa -raportin suosituksia. Tavoitteena on nostaa ja pitää Suomi yhtenä johtavista digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin datapohjaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemeistä Euroopassa. Datakyvykkyyden kasvattaminen ja hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on priorisoitu verkoston tärkeimmäksi yhteiseksi temaattiseksi kokonaisuudeksi ja aluekehittämisen painopisteeksi, ja siksi kansallinen yhteistyö on perusteltua.
Linkki HYTKI-hankkeen sivuille (Oulun yliopisto)

5. BUSINESS FINLAND: Tilaa uutiskirje

Smart Life Finland, hymyilevän naisen kasvot.

Kuva: Business Finland

Haluatko pysyä ajan tasalla Business Finlandin terveys- ja hyvinvointialan uutisista, tapahtumista, markkinoiden mahdollisuuksista ja rahoituksesta? Tilaa heidän uutiskirje täältä (Business Finland).

6. EU-RAHOITUS: Digital Europe Programme (DIGITAL) - haku auki 17.11.2021 - 22.2.2022

Call-sana ja kolme ihmistä.

Kuva: Euroopan komissio

Yritykset, yksityiset ja julkiset organisaatiot, hakekaa apurahaa EU:n DIGITAL-ohjelmalta liittyen mm. tekoälyyn (AI), ihmisten digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä hankkeisiin, jotka edistävät turvallisempaa ja nopeampaa internetiä.

Euroopan komission lehdistötiedotteessa on myös ehdotuspyyntö Euroopan digitaalisen innovaatiokeskuksen (EDIH) verkoston perustamiseksi.

Lehdistötiedote 17.11.2021: First calls for proposals under the Digital Europe Programme are launched in digital tech and European Digital Innovation Hubs (European Commission)
Linkki Digital Europe Programme (European Commission)
Linkki The DIGITAL Europe Programme – Work Programmes (European Commission)

7. ETÄKOULUTUKSIA: Vielä ehtii ilmoittautumaan

Johdanto palvelurobotiikkaan ja tekoälyyn sote-alalla (Roboboost)

 • Toteutus: Etänä, Metropolian avoin AMK, 3 op
 • Ajankohta: 10.01.2022 - 13.03.2022
 • Ilmoittautumisajankohta: 29.11.2021 - 03.01.2022
 • Kohderyhmä: sote-alan ammattilaiset ja asiantuntijat

Palvelurobotiikka ja tekoäly sote-alalla (Roboboost) 

 • Toteutus: Etänä, Metropolian avoin AMK, 5 op
 • Ajankohta: 10.01.2022 - 13.03.2022
 • Ilmoittautumisajankohta: 29.11.2021 - 03.01.2022
 • Kohderyhmä: sote-alan ammattilaiset ja asiantuntijat

HyTe-robotiikan perusteet, MOOC-kurssi

 • HUOM: Haetaan pilottiyrityksiä/julkisia organisaatioita.
  Sisältönä myös etäläsnäolorobotin hyödyntäminen.
 • Toteutus: Etänä, Oulun AMK, 1 op
 • Ajankohta: kevät/2022 (kurssi käynnistyy kontaktointien mukaan)
 • Lisätietoja: Piia Hyvämäki, [email protected]
 • Kohderyhmä: sote-alan ammattilaiset ja asiantuntijat

Medical Technology Master's Degree

 • Programme: Information Technology
 • Specialization: Medical Technology
 • Degree: Master of Engineering
 • Duration: 1.5 years
 • Application: January 5th to 19th in 2022
 • Programme starts August 2022
 • Metropolia University of Applied Sciences, blended learning
 • Language: English

Tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutus

 • Ajankohta: syksy 2022
 • Ilmoittautumisaika: Korkeakouluopintoihin haetaan kevään 2. yhteishaussa.
 • Toteuttaja: Lapin AMK Master School
 • Kesto: 60 tai 90 op, kesto noin 1,5 vuotta
 • Kohderyhmä: Voit hakea alasta riippumatta, jos olet suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon.

8. KALENTERIIN: Tulevat tapahtumat

24.-27.1.2022 Business Finland: Arab Health 2022 -messutapahtuma

25.1.2022 Business Finland: Swiss Nordic Bio 2022 -tapahtuma

8.-9.3.2022 Business Finland: European Healthtech Investment Forum 2022 -tapahtuma

6.4.2022 KATI-Aitiopaikka

Hyteairo-ohjelman logo ja KATI-ohjelma Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille

Tämä KATI-Aitiopaikka on tietoisku terveys- ja hyvinvointiteknologioista sote-ammattilaisille ja yrityksille. Tietoiskujen sisällöstä tulee myöhemmin tarkempaa tietoa.

KATI-ohjelman tavoitteena on edistää kotona asumisen ja kotihoidon toimintamallien ja palveluiden uudistamista teknologiaa hyödyntämällä. Lisätietoja thl.fi/KATI

14. - 16.6.2022 HIMSS22 in Helsinki - Save the Date

14. - 16.6.2022 HIMSS22 in Helsinki - Save the Date

Kuva: HIMSS

9. LUE: Työhyvinvointi ja digitaalisten taitojen oppiminen 

Työn digitalisointi haastaa johtamisen ja työhyvinvoinnin. Teknostressiä lieventävät tekninen tuki ja koulutus, käyttäjien parempi mukaanotto teknologisten sovellusten käyttöönottoon ja mahdollisuus jakaa kokemuksia ja tietoa. 

Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 3/2021 käsitellään hyvinvointia ja digitaalisten taitojen oppimista ja kehittämistä työelämässä. Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa tekoälyn soveltamista työssäoppimiseen.
Ammattikasvatuksen aikakauskirja 3/2021

10. LUE: Kirjallisuuskatsaus tekoälyn roolista työelämän oppimis- ja kehittämistoiminnassa

Artikkelissa selvitetään, millaista tutkimustietoa tekoälyn hyödyntämisestä työpaikan oppimis- ja kehittämistoiminnassa on kertynyt.
Tekoäly työelämän oppimis- ja kehittämistoiminnassa: kirjallisuuskatsaus (Ammattikasvatuksen aikakauskirja)

 

Linkki verkostokirjeen alkuun