Verkostokirje 5/2021

Kesäkuu 2021

Ihanaa kesää sinulle! Kuvassa portaat, jotka vievät keltaiselta reunalta siniseen uima-altaaseen.

Kuva: Etienne Girardet (Unsplash)

Aiheet kesäkuussa:

 1. INNOSTU: 18.8. Sotebotti-verkosto sote-ammattilaisen tueksi
 2. RAPORTTI: Valtiovarainministeriön tuore julkaisu Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla
 3. KALENTERIIN: Tulevat tapahtumat
 4. HUOM: Lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus (MDR) astui voimaan 26.5.2021
 5. TALLENNE: Miten tekoälyä pitäisi säädellä? 
 6. TALLENNE: Digitalisaatio ja uudet teknologiat ovat lisänneet hyvinvointia
 7. TYÖKALU: Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen: keskustelukortit
 8. OPAS: Robotit työvälineeksi hyvinvointipalveluissa: innovaatioiden sujuttamisen opas 
 9. 28.6. MENNESSÄ: THL etsii pilottialuetta hankkeeseen, jossa hyödynnetään tekoälyä ikäihmisten monialaisen palvelutarpeen ennakoinnissa

1. INNOSTU: 18.8. Sotebotti-verkosto sote-ammattilaisen tueksi

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma), Keskusteleva sote-tekoäly (boldattuna) ja Tekoäly analytiikassa.

Oletko mukana terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden kehittämistyössä? Kiinnostaako sinua tekoälyavusteiset digitaaliset palveluapurit toiminnan tukemisessa? Mietitkö voisiko sinun palvelussasi olla hyödyksi ohjaus- ja neuvontapalvelut, jotka voisi hoitaa sotebotti? 

Tule 18.8. tilaisuuteen kuulemaan

 • Pasi Lehtimäen esitys boteista ja tekoälystä
 • Mitä Sotebotti-verkosto voi tarjota sinulle

Pasi Lehtimäki hymyilee, taustalla taivas.

Kuva: Pasi Lehtimäki (Gofore)

Tilaisuus käsittää alustuksen verkoston toimintaan ja aiheiden käsittelyyn. Tapaamisessa Pasi Lehtimäki valottaa meille tekoälyistä ja bottiratkaisujen mahdollisuuksista. 

Sotebotti-verkoston tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta yhdistämällä sotetoimijoita, mutta myös purkaa hallinnollisia siiloja. Tekoäly, tai paremminkin tukiäly, ei korvaa ihmistä vaan tukee ihmisen toimintaa. Se antaa ihmiselle mahdollisuuden tehdä entistä vaikuttavampaa työtä ja kohdentaa henkilöresursseja asiakkaalle monimutkaisempiin ja työntekijälle mielekkäämpiin tehtäviin.

Hyteairo-ohjelman sotebottiverkoston yhtenä tehtävänä on myös tiedon jakaminen bottihankkeiden läpiviennistä, tukemisesta, tekoälystä ja sen roolista palveluiden toteuttamisen avustamisessa. 

Sotebotti-projektiryhmä:
Katri-Leena Launis (Kela), Maria Di Piazza (Gofore), Pasi Lehtimäki (Gofore) ja Katja Pulli (THL)

2. RAPORTTI: Valtiovarainministeriön tuore julkaisu Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla

Valtiovarainministeriö on asettanut korkean tason teknologianeuvottelukunnan ajalle 16.9.2020–31.12.2023. Raportissa tehdään ehdotus teknologiapolitiikan OKR-mallista. Tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2030 maailman menestyksellisin ja tunnetuin teknologian kehittämisestä ja hyödyntämisestä hyvinvointia ammentava maa. Neuvottelukunta on työssään laatinut kolme työkalua teknologiapolitiikan toteuttamiseen ja ehdottaa kolmea rakenteellista uudistusta sekä noin 40 toimenpidettä.

Linkki raporttiin Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla: Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen
Raportin esittelykalvot (903 kt)

3. KALENTERIIN: Tulevat tapahtumat

18.8. Sotebotti-verkosto sote-ammattilaisen tueksi 

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma), Keskusteleva sote-tekoäly (boldattuna) ja Tekoäly analytiikassa.

8.9. klo 9-12 Euroopan komission tekoälyasetus ja sen vaikutukset sote-alalle -keskustelutilaisuus 

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma), Keskusteleva sote-tekoäly ja Tekoäly analytiikassa (boldattuna).

Tekoäly analytiikassa -verkoston Analytiikkawebinaarien sarja saa jatkoa syksyllä Euroopan komission tekoälyasetus ja sen vaikutukset sote-alalle -keskustelutilaisuuden merkeissä. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 8.9. klo 9-12. Tilaisuuden käytännön järjestelyt ja tarkempi sisältö vahvistuu kesän aikana, tiedotamme näistä tarkemmin elokuussa. Jos haluat varmistaa kutsun kilahtamisen sähköpostiisi, ilmoita kiinnostuksestasi tapahtuman järjestelyistä vastaavalle osoitteeseen veera.virta(at)oulu.fi

14.9. KATI-Aitiopaikka: terveys- ja hyvinvointiteknologia – mitä yritysten ja sotetoimijoiden tulee tietää

Hyteairon logo roboteilla, hyvinvoinnin ja tekoäly ja robotiikka-ohjelma. Kotona asuminen (KATI-ohjelma) (boldattuna), Keskusteleva sote-tekoäly ja Tekoäly analytiikassa.

Tämä KATI-aitiopaikka on tietoisku terveys- ja hyvinvointiteknologioista sote-ammattilaisille ja yrityksille.

Tapahtumassa tarjolla tiiviisti tietoa seuraavista asioista:

 • Mitä sote-ammattilaisen pitää tietää yritysten tarjoamista ratkaisuita silloin, kun valitaan teknologiaa soteen?
 • Mitä sotessa tarjottavilta palvelulta vaaditaan?
 • Mitä soten reunaehdoista ja uusista hyvinvointialueista on hyvä tietää?

Kohderyhmä

 • Terveys- ja hyvinvointiteknologiayritykset
 • Sote-toimijat
 • KATI-hankkeiden toimijat

29.9. AuroraAI-verkostotapahtuma: Esittelyssä AuroraAI-verkko

Tilaisuudessa keskitytään AuroraAI-ohjelmassa kehitettävän teknisen infrastruktuurin eli AuroraAI-verkon esittelyyn. AuroraAI-verkon kehitystyön tilannetta ja tulevaisuuden tavoitetilaa esitellään erityisesti AuroraAI-verkon ensimmäisten referenssitoteutusten kautta. Lisäksi tilaisuudessa on mukana joukko AuroraAI-verkon kehitystyössä mukana olevia sidosryhmiä avaamassa omia näkökulmiaan ja odotuksiaan AuroraAI-verkon mahdollistamista muutoksista toiminnassaan.

4. HUOM: Lääkinnällisiä laitteita koskeva asetus (MDR) astui voimaan 26.5.2021

Lääkinnällisten laitteiden säätely muuttuu direktiivipohjaisesta asetuksiin perustuvaksi. MD-asetus korvaa lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 26.5. alkaen. Lääkinnällisten laitteiden kehittäjien on varmistettava, että sote-palveluihin tarjottavat laitteet täyttävät vaatimukset. Asetus koskee laajempaa joukkoa laitteita kuin aiempi direktiivi.

5. TALLENNE: Miten tekoälyä pitäisi säädellä? 

Legal tech lab, Miten tekoälyä pitäisi säädellä? Tiedekulma 26.5.

Kuva: University of Helsinki, Legal Tech Lab

Tiedekulmassa järjestettyyn 26.5. tilaisuus "Miten tekoälyä pitäisi säädellä?". Siellä keskusteltiin EU-komission ehdotuksesta tekoälyasetukseksi.

Voit kuunnella tilaisuuden tallenteen täällä (www2.helsinki.fi)

6. TALLENNE: Digitalisaatio ja uudet teknologiat ovat lisänneet hyvinvointia

Jos et päässyt osallistumaan 3.6. STM:n Ikäkyvykkyyttä ikäohjelmalla -webinaariin,  on tästäkin tilaisuudesta tallenne. Tilaisuudessa kerrottiin tarkemmin Ikäohjelman vaikuttavuustavoitteesta ”Digitalisaatio ja uudet teknologiat ovat lisänneet hyvinvointia”.

Tallenne koko tilaisuudesta (videonet.fi/stm)

7. TYÖKALU:  Keskustelukortit hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen

kuvassa robotti ja 2 hoitajaa lähettävät teknologiasta eritavoin viestiä, tekstinä olemmeko valmiita ottamaan laitteen vastaan.

Kuva: keskustelukortit (LUT)

Korttien tarkoitus on tukea hyvinvointiteknologian käyttöä koskevaa pohdintaa, kun tarkastellaan omia ja yhteisiä valintoja ja omaa toimintaympäristöä. Korttien aiheet liittyvät hyvinvointiteknologian hankintaan ja perehdyttämiseen, sen arkipäiväistymiseen toiminnassa, asiakkaan palveluihin ja hyvinvointiin, arviointiin sekä teknologian rooliin palvelukokonaisuuden kehittämisessä. Kortteja voi käyttää esimerkiksi työpaikkojen kahvipöytäkeskusteluissa, ryhmätöissä tai oppimateriaalina. Julkaisun tekijöitä ovat Lea Hennala, Satu Pekkarinen, Helinä Melkas, Riika Saurio, Satu Rinkinen ja Hilkka Laakso. 

Linkki sähköiseen versioon, jonka voi myös tulostaa kortit (pdf 3,88 Mt)

8. OPAS: Robotit työvälineeksi hyvinvointipalveluissa: innovaatioiden sujuttamisen opas 

Robotin siluetti ja teksti robotit työvälineeksi hyvinvointipalveluissa: innovaatioiden sujuttamisen opas.

Kuva: LUT

Tässä innovaatioiden sujuttamisoppaassa avataan teemoja hyvinvointipalvelujen robotiikasta käytävään ajankohtaiseen keskusteluun. Kirjassa käsitellään mm.

 • eri tahojen ja tasojen verkostoitumista
 • organisaatioiden ulkoista ja sisäistä välittäjätoimintaa 
 • erilaisten osaamisten yhdistämistä
 • uuden tiedon luomista
 • jo syntyneen tiedon jakamista  
 • esitellään innovaatiotoimintaa edistäviä menetelmiä.

Teemojen toivotaan edistävän innovaatiotoimintaa, jossa ei tyydytä menemään sieltä, missä ”aita on matalin”. Teemojen käsittely perustuu LUT-yliopiston aineistoon, tuottamiimme tieteellisiin artikkeleihin ja julkaisemattomaan materiaaliin sekä pitkään kokemukseemme erilaisista käyttäjälähtöisistä sosiaali- ja terveyspalveluiden innovaatiohankkeista. Käyttäjien ja erilaisten muiden sidosryhmien ääni tuodaan näkyväksi haastattelulainausten kautta.  Julkaisun tekijöitä ovat Lea Hennala, Satu Parjanen, Riika Saurio, Satu Pekkarinen, Hilkka Laakso ja Helinä Melkas.

Linkki oppaaseen (pdf 2,68 Mt)

9. 28.6. MENNESSÄ: THL etsii pilottialuetta hankkeeseen, jossa hyödynnetään tekoälyä ikäihmisten monialaisen palvelutarpeen ennakoinnissa

THL käynnistää STM:n rahoittaman hankkeen, jossa kehitetään ikäihmisten monialaisen palvelutarpeen ennustamista tekoälyn avulla. Hankkeessa laaditaan esimerkki tekoälypohjaisesta mallista sekä sen organisatorisesta kehittämisestä ja hyödyntämisestä. Hankkeeseen haetaan nyt pilottialueeksi kuntaa tai kuntayhtymää. Hakuaika päättyy 28.6.