Kuntoutuminen on sosiaalinen prosessi

Sosiaalinen kuntoutuminen tarkoittaa, että asiakkaan kuntoutuessa hänen elämänpiirinsä ja aktiviteettinsa laajenevat, mitä havainnollistetaan alla olevassa kuviossa. Monien sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden tilannetta luonnehtivat rajoittuneet tai huonosti toimivat sosiaaliset suhteet. Ihminen on voinut esimerkiksi eristäytyä sosiaalisista suhteista kotiinsa (kuvion keskusta). Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa ihmisen sosiaalisia suhteita sekä laajentaa niitä perheen ja ystävien kautta yhteiskunnan ja talouden eri osa-alueille (kuvion ulommat kehät).

Infograafi, joka kertaa sivun pääkohdat.
Sosiaalinen kuntoutuminen elämänpiirin laajentumisena.

Sosiaalisen kuntoutumisen prosessissa lähtökohtana on se, että kuntoutumista tapahtuu todennäköisesti parhaiten niissä paikoissa, tiloissa ja toiminnoissa, joissa ihmiset paikallisesti liikkuvat ja toimivat muutenkin. Sosiaalista kuntoutusta onkin hyvä toteuttaa monialaisesti myös paikallisissa tiloissa ja aktiviteeteissa.

Lähteet

Nieminen, A. (2018) Sosiaalisen kuntoutuksen määritelmä, kentät ja mahdollisuudet. Teoksessa Kostilainen, H. & Nieminen, A. (toim.) Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Diak työelämä 13. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 10-24.