Palveluun ohjautuminen

Asiakkaita ohjautuu sosiaalisen kuntoutuksen palveluun erityisesti aikuissosiaalityön kautta, mutta sosiaalisen toimintakyvyn aleneminen ja mahdollinen sosiaalisen kuntoutuksen tarve voidaan havaita useiden eri tahojen toimesta.  Sosiaalista kuntoutusta onkin tehtävä tunnetuksi niin, että eri toimijat tietävät, minne olla yhteydessä asiakkaan sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen noustessa esiin. Luonnollisesti aloite sosiaaliseen kuntoutukseen osallistumiseen voi tulla asiakkaalta itseltäänkin.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 35§ velvoittaa tiettyjä ammattihenkilöitä ja viranomaisia (esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, TE-toimistossa ja KELA:ssa) ohjaamaan henkilön, jolla on ilmeinen sosiaalihuollon tarve, hakemaan sosiaalipalveluja, tai henkilön antaessa suostumuksensa, ottamaan yhteyttä hyvinvointialueen sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, jotta tuen tarve arvioitaisiin.  Jos tarve on ilmeinen, eikä henkilö osaa itse arvioida tilaansa, voidaan ilmoitus tehdä myös ilman henkilön suostumusta. 

Jalkautuvana palveluna sosiaalista kuntoutusta toteutetaan ihmisten arjen toimintaympäristöissä. Jalkautumisella ja matalan kynnyksen palveluilla tavoitellaan erityisesti henkilöitä, jotka on syrjäytetty normaalin palvelujärjestelmän ulottumattomiin.

Lähteet

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)