Sosiaalisen kuntoutuksen jaettu kokonaisuus

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaalista toimintakykyä. Sosiaalista toimintakykyä voidaan tarkastella erilaisista elämäntaidoista koostuvana yksilön toimintavalmiutena. Jokapäiväisessä elämässä tarpeellisina elämäntaitoina voidaan sosiaalihuoltolain määritelmästä (1301/2014) tunnistaa muun muassa itsestä huolehtiminen, kotona suoriutuminen, liikkuminen, koulutus, työ, kommunikointi, sosiaaliset vuorovaikutussuhteet, koulunkäynti, oppiminen ja tiedon soveltaminen.

Tähän liittyen alla olevassa sosiaalisen kuntoutuksen infograafissa kiteytetään sosiaalisen kuntoutuksen asiakas- ja järjestelmätasoa yhdistävät, ja keskeisesti onnistuneeseen sosiaaliseen kuntoutukseen tunnistetut osa-alueet.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet liittyvät asiakastasolla sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumiseen sekä osallisuuden lisääntymiseen. Yhteisö- ja yhteiskuntatason tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen. Infograafissa näitä sosiaalisen kuntoutuksen laajoja tavoitteita on purettu pienempiin osiin, ja pyrkimyksenä on osoittaa, miten ne kytkevät asiakas- ja järjestelmätason keskeisellä tavalla toisiinsa. Infograafissa tuodaan näkyviin, että asiakastason tavoitteiden saavuttaminen edellyttää asiakkaan oman työskentelyn lisäksi myös järjestelmä- ja työntekijätasolta tietynlaisia kykyjä ja osaamista.

Sosiaalisen kuntoutuksen infograafia voidaan myös soveltaa asiakastyön apuvälineenä. Se voi toimia asiakastapaamisissa yhteisen keskustelun pohjana sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteita ja sisältöjä asiakkaalle kuvattaessa.

Infograafi, joka kertaa sivun pääkohdat.
Sosiaalisen kuntoutuksen jaettu kokonaisuus.

Lataa tästä infograafi isompana (pdf 194 kt)

Lähteet

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)