Huumetyötä meillä ja maailmalla

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä huumehaittojen ehkäisyn ja vähentämisen toteuttamisen tavoista ja tutkimuksista, joiden tuloksia on julkaistu kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.

Tavoitteena on esitellä eri näkökulmia huumausaineiden ehkäisyä ja vähentämistä sekä huumausaineiden käyttöä ja haittoja koskeviin tutkimuksiin.

Tässä esitellyt tutkimukset eivät edusta kattavasti kaikkea aihepiiristä tehtyä tieteellistä tutkimusta.

Sivulla olevat sisällöt ja tutkimukset ovat THL:n asiantuntijoiden koostamia tiivistelmiä ja käännöksiä alkuperäisistä, usein englanninkielisistä tutkimuksista ja artikkeleista.