Tukiaineistot

Puheeksiotto on ajan antamista ikääntyneelle: Miten puhua ikääntyneen kanssa päihteiden käytöstä, tupakka- tai nikotiinituotteista ja rahapelaamisesta

Opas tarjoaa tietoa paitsi alkoholin käytön, myös tupakka- ja nikotiinituotteiden, lääkkeiden ja huumausaineiden sekä rahapelaamisen puheeksioton ja lyhytneuvonnan tueksi. Opas soveltuu sosiaali- ja terveydenhuollon, vanhuspalveluiden, omaishoidon sekä esimerkiksi kohtaavan ja etsivän työn ammattilaisille. 
Puheeksiotto on ajan antamista ikääntyneelle: Miten puhua ikääntyneen kanssa päihteiden käytöstä, tupakka- tai nikotiinituotteista ja rahapelaamisesta
THL, 2022.

Rahapelaaminen puheeksi: Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta

Rahapelaamisen puheeksiotto on tärkeää, jotta riskitason pelaaminen ja mahdollinen rahapeliongelma voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa. Mitä aikaisemmin ongelma huomataan, sitä vähäisemmäksi haitat jäävät ja pelaaja pääsee avun piiriin. Tämä tukiaineisto tarjoaa ammattilaisille toimintamallin rahapelaamisen puheeksi ottamiseen, ongelman tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.
Rahapelaaminen puheeksi: Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta
2. uudistettu painos. THL, 2021.

Julkaisu THL:n verkkokirjakaupassa

Avaimia rahapeliongelman hallintaan - Oma-apuopas

Tämä oma-apuopas on tarkoitettu rahapelaamisen vähentämisen tai lopettamisen tueksi. Opasta voi käyttää omatoimisesti muutoksen tukena. Oma-apuopasta voi käyttää myös ammattilaisten apuvälineenä rahapelaamisen puheeksioton yhteydessä ja lyhytneuvontatilanteissa.
Avaimia rahapeliongelman hallintaan - oma-apuopas
2. päivitetty painos. THL, 2021.

Rahapeliongelman kohtaaminen sosiaalityössä

Sosiaalialan ammattilaiset ovat avainasemassa rahapeliongelman tunnistamisessa, pelaamisen aiheuttamien haittojen vähentämisessä ja toipumisen tukemisessa. Sosiaalityöllä voidaan vaikuttaa myös rahapeliongelmaa tuottaviin ja ylläpitäviin rakenteisiin. Tämä tukiaineisto on tarkoitettu sosiaalityöntekijöille sekä kaikille sosiaalialan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ihmisiä, joille rahapelaaminen on ongelma.
Rahapeliongelman kohtaaminen sosiaalityössä
THL, 2021.
Julkaisu THL:n verkkokirjakaupassa

Työelämä pelissä - Tietoa rahapelihaittojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä työyhteisössä

Rahapelaaminen voi vaikuttaa työpaikan arkeen, jos työntekijän pelaaminen muuttuu liialliseksi. Työelämä pelissä -tukiaineisto on työväline rahapelihaittojen ehkäisemisen suunnitteluun ja toteuttamiseen työyhteisössä. Se on tarkoitettu työpaikoille esimerkiksi työsuojelun, luottamusmiesten, henkilöstöhallinnon, esimiesten sekä johtajien käyttöön. 
Työelämä pelissä - Tietoa rahapelihaittojen tunnistamisesta ja ehkäisemisestä työyhteisössä
2. uudistettu painos. THL, 2021.
Julkaisu THL:n verkkokirjakaupassa

Pelin merkit: Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville

Ongelmapelaamiseen liittyvä palvelujen tarve kasvaa jatkuvasti. Rahapeleistä ja niihin liittyvistä haitoista ei kuitenkaan aina ole riittävästi tietoa. Jo ongelmapelaamisen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Tukiaineiston tavoitteena on lisätä eri ammattialojen työntekijöiden sekä vapaaehtoistoimijoiden tietoutta ja ymmärrystä rahapeliongelmasta ja helpottaa ongelmapelaamisen tunnistamista.
Pelin merkit: Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville
6. tarkistettu painos. THL, 2018.
Julkaisu THL:n verkkokirjakaupassa

Nuoret pelissä - Tietoa kasvattajille nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta

Tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista pelaamista ja rahapelaamista, pelihaittoja sekä niihin liittyviä kasvatuskysymyksiä. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille.
Nuoret pelissä - Tietoa kasvattajille nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta
5. uudistettu painos. THL, 2016.

Liikaa pelissä - Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta

Tämä tukiaineisto auttaa pelaajaa arvioimaan rahapelien pelaamista. Se antaa tietoa siitä, miten rahapelien pelaamisen voi pitää kohtuullisena tai miten sen voi kokonaan lopettaa. Aineistossa esitellään itsehallinta- ja muutostaitoja, joiden avulla voi hallita pelaamista tai pyrkiä kohti pelaamattomuutta. Omaa pelaamista voi arvioida pelipäiväkirjan avulla. Aineisto auttaa löytämään apua peliriippuvuuden hoitoon ja talousvaikeuksien selvittämiseen. 
Liikaa pelissä - Tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta
4. painos. THL, 2016.

Läheiset ja rahapeliongelma - Tietoa ja välineitä läheisten kanssa työskentelyyn

Tämä tukiaineisto on tarkoitettu läheistyötä tekeville tueksi läheisten kanssa työskentelyyn. Aineisto sisältää läheisiä työssään kohtaaville ammattilaisille tietoa ja välineitä läheisen tilanteen selvittämiseen ja hänen auttamiseensa.
Läheiset ja rahapeliongelma - Tietoa ja välineitä läheisten kanssa työskentelyyn
THL, 2015.

Suhteet pelissä. Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille

Suhteet pelissä -tukiaineisto on tarkoitettu läheisille, jotka kokevat huolta pelaajasta tai pelaamisen aiheuttamia haittoja ja ongelmia omassa elämässään. Lukija löytää tukea selviytymiseen ongelmallisesti pelaavan läheisenä sekä tietoa toimintamalleista, joilla voi vähentää pelaamisen tuottamia haittoja.
Suhteet pelissä. Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille
3. tarkistettu painos. THL, 2014.
Julkaisu THL:n verkkokirjakaupassa