RAI-systemets mätare

De mätare som skapas i en RAI-bedömning sorterade efter ämnesområde på denna sida

De mätare som automatiskt skapas i en RAI-bedömning av en klient beskriver klientens och klientelets behov och delområden i funktionsförmåga på ett mer omfattande sätt än den information man får genom enstaka frågor.

RAI-mätare består av flera frågor som mäter samma delområde, eller kombinerar frågor från olika delområden. Smärtmätaren PAIN består till exempel av frågor som bedömer hur ofta en klient upplever smärta och hur intensiv smärtan är. Kognitionsmätaren CPS visar istället resultat på bedömningsfrågor som rör beslutsförmåga, närminne, hur man gör sig förstådd samt ätande.

Användning av RAI i klientarbetet

Utifrån individuella mätare skapas jämförelsemätare

Vid en RAI-bedömning av en klient skapas individuella mätare. De beskriver klientens hälsotillstånd, resurser och behov av hjälp. Individuella mätare kan användas

  • vid bedömning av en klients servicebehov
  • för att upprätta en vård- och serviceplan
  • för att följa upp vård och rehabilitering. 

Utifrån individuella mätare får man jämförelsemätare när man granskar information utifrån respektive klientgrupp.

Jämförelsemätare kan användas

  • för att granska och gruppera klientel
  • vid verksamhetsutveckling och kvalitetsuppföljning av en organisation eller verksamhetsenhet
  • vid nationella jämförelser 
  • i forskning.

RAI-mätare som används i Finland

Här finns alla individuella RAI-mätare som används i Finland listade efter ämnesområde. Utöver ämnesområde visas för respektive mätare också den engelskspråkiga förkortningen, det namn som används i Finland, skala, de RAI-instrument som mätaren ingår i samt det ursprungliga namnet.

Mer ingående beskrivningar och bilder av mätarnas struktur och hur de skapas samt exempel på hur de används hittar du i kursen RAI-bedömning i THL:s RAI-webbutbildning. Webbutbildningen är gratis, och här kan du lära dig hur RAI-mätarna används som ett verktyg i ledning och vård- och rehabiliteringsarbete.
THL:s webbutbildning

Förmåga att klara sig i vardagen

Mätares namn

Förkortning Skala Ingår i följande RAI-instrument Ursprungligt namn

Hierarkisk ADL-mätare: Förmåga att klara sig i vardagen, aktiviteter i dagliga livet, hierarkisk

ADL-H 0–6. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD Activities of Daily Living Hierarchy
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, mätare som mäter förmågan att prestera i fem aktiviteter IHIER-C 0–6. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Instrumental Activities of Daily Living Capacity hierarchy scale
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter och aktiviteter i dagliga livet, kombinerat FHIER 0–11. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Functional Hierarchy
Förmåga att klara sig i vardagen, aktiviteter i dagliga livet, omfattande ADL-L 0–28. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA-FS, interRAI-ID Activities of Daily Living long-form scale
Förmåga att klara sig i vardagen, aktiviteter i dagliga livet, kort ADL-S 0–16. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Activities of Daily Living Short Form Scale
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, mätare som mäter förmågan att prestera i tre aktiviteter IADLCH3 0–6. Noll innebär god prestation i dagliga livet. MDS-HC Instrumental Activities of Daily Living Capacity
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, prestationsförmåga IADLC 0–48. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID Instrumental Activities of Daily Living Capacity
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, prestation IADLP 0–48. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID Instrumental Activities of Daily Living Performance
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, prestation, summa 21 IADLP21 0–21. Noll innebär god prestation i dagliga livet. MDS-HC Instrumental Activities of Daily Living Summary Scale
Förmåga att klara sig i vardagen, två klasser ADL0 0–1. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-CA, HELSA Activities of Daily Living
Självständighet i vardagen, två klasser SRI 0–1. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-CA, HELSA Self-reliance Index
Förmåga att ta hand om sig själv SCI 0–6. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP Self Care Index
Förmåga att klara sig i vardagen, aktiviteter i dagliga livet, barn och unga CYADL 0–8. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-ChYMH-DD CY Activities of Daily Living Scale
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, prestationsförmåga, unga CYYIADLC 0–66. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-ChYMH-DD-A CY Youth IADL Capacity Scale
Förmåga att klara sig i vardagen, instrumentella aktiviteter, prestation, unga CYYIADLP 0–66. Noll innebär god prestation i dagliga livet. interRAI-ChYMH-DD-A CY Youth IADL Performance Scale

Kognition
Mätares namn Förkortning Skala Ingår i följande RAI-instrument Ursprungligt namn
Kognitionsmätare CPS

0–6. Noll innebär god kognition.

interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, interRAI-CA, HELSA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP, interRAI-ID Cognitive Performance Scale
Utökad kognitionsmätare CPS2 0–8. Noll innebär god kognition. interRAI-HC, interRAI-CHA, interRAI-ID Cognitive Performance Scale 2
Kognitionsmätare i två klasser CPS0 0–1. Noll innebär god kognition. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, interRAI-CA, HELSA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Cognitive Performance Scale

Social aktivitet
Mätares namn Förkortning Skala Ingår i följande RAI-instrument Ursprungligt namn
Socialt deltagande RISE 0–6. Noll innebär lite socialt deltagande. interRAI-LTCF, interRAI-CHA-AL, interRAI-CMH, interRAI-ID Revised Index of Social Engagement
Socialt deltagande SES 0–5. Noll innebär lite socialt deltagande. MDS-LTC Social Engagement Scale
Socialt tillbakadragande SOCWD 0–12. Noll innebär lite socialt tillbakadragande. interRAI-HC, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Social Withdrawal Scale

Mental hälsa
Mätares namn Förkortning Skala Ingår i följande RAI-instrument Ursprungligt namn
Mätare för depressionssymtom DRS 0–14. Noll innebär att klienten inte uppvisar depressiva symtom. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP, interRAI-ID Depression Rating Scale
Självskattad sinnesstämning DRSSR 0–9. Noll innebär att personen upplever att hens sinnesstämning är god. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD-A Depression Rating Scale_Self Rated
Mätare för allvarlighetsgrad på depression DSI 0–15. Noll innebär att klienten inte uppvisar depressiva symtom. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH Depressive Severity Index
Utmanande beteende ABS 0–12. Noll innebär att klienten inte uppvisar något utmanande beteende. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-FS, interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP, interRAI-ID Aggressive Behavior Scale
Sannolikhet att skada sig själv SOS 0–6. Noll innebär lite problem. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP Severity of Self-Harm Scale
Prognos för att skada andra RHO 0–6. Noll innebär lite problem. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP Risk of Harm to Others Scale
Positiva symtom, kort PSSS 0–12. Noll innebär lite problem. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ESP Positive Symptoms Scale – Short
Positiva symtom, lång PSSL 0–24. Noll innebär lite problem. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH Positive Symptoms Scale - Long
Skala för negativa symtom NSS 0–12. Noll innebär lite problem. interRAI-MH, interRAI-CMH Negative Symptoms Scale Short
Manian oireet MANIA 0–20. Noll innebär lite problem. interRAI-CHA-MH, interRAI-MH, interRAI-CMH Mania Scale

Mental hälsa, barn och unga
Mätares namn Förkortning Skala Ingår i följande RAI-instrument Ursprungligt namn
Utmanande beteende, barn och unga CYDABS 0–20. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CY Disruptive Aggressive Behaviour Scale
Sannolikhet att skada sig själv, barn och unga CYSOS 0–6. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CY Severity of Self-Harm Scale
Ångest, barn och unga CYANX 0–28. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CY Anxiety Scale
Sömnsvårigheter CYSLEEP 0–16. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CY Sleep Difficulties Scale
Hyperaktivitet och koncentrationsstörningar CYHDS 0–16. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CY Hyperactive/Distraction Scale
Socialt tillbakadragande, barn och unga CYSDS 0–16. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CY Social Disengagement Scale
Utmaningar i skolgång CYMHSDES 0–8. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CYMH School Disengagement Scale
Konflikter med jämbördiga CYPEERCONF 0–3. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CY Peer Conflict Scale
Inåtriktade symtom på mental ohälsa CYINT 0–48. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CY Internalizing Mental Health Problems Scale
Utåtriktade symtom på mental ohälsa CYEXT 0–12. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CY Externalizing Mental Health Problems Scale
Styrkor i föräldraskapet, barn och unga CYPS 0–12. Noll innebär lite problem. interRAI-ChYMH-DD CY Parenting Strengths Scale

Särskilda ämnen
Mätares namn Förkortning Skala Ingår i följande RAI-instrument Ursprungligt namn
Mätare för stabilitet i hälsotillstånd CHESS 0–5. Noll innebär lite instabilitet i hälsotillstånd. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA-FS Changes in Health, End-stage disease and Symptoms and Signs
Smärta, fem klasser PAIN-R 0–4. Noll innebär lite smärtproblem. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD, interRAI-CA, HELSA Pain Scale
Smärta, fyra klasser PAIN 0–3. Noll innebär lite smärtproblem. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD MDS Pain Scale
Riskmätare för trycksår PURS 0–8. Noll innebär liten risk för trycksår. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA-FS Pressure Ulcer Risk Scale
Fallrisk FALLS 0–3.  Noll innebär liten fallrisk. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH Falls Algorithm
Kommunikationsförmåga COMM 0–8. Noll innebär god kommunikationsförmåga. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD Communication
Hörsel och syn DbSI 0–5. Noll innebär god hörsel och syn. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD Deafblind Severity Index
Aktiv rehabilitering från vårdare HAAKu 0–35. Noll innebär att vårdare inte ger aktiv rehabilitering. MDS-LTC  

Klienthandledning
Mätares namn Förkortning Skala Ingår i följande RAI-instrument Ursprungligt namn
Klassificering av servicebehov, detaljerad MAPLe 15 Klassifikation: 15 klasser. Varje klass har sin egen karaktär av hjälpbehov. De skiljer sig åt i kvalitet och skapas utifrån olika kriterier. Numreringen av klassificeringen sker inte hierarkiskt. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-CHA,  interRAI-ID Method for Assigning Priority Levels
Klassificering av servicebehov MAPLe 5 Klassifikation: 1–5. Ju högre värde, desto större är behovet av hjälp. 1 innebär lite servicebehov. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-CHA,  interRAI-ID Method for Assigning Priority Levels
Rehabiliteringsbehov  REHAB 1–5. 1 innebär lite rehabiliteringsbehov. interRAI-CA, HELSA Rehabilitation Algorithm
Behov av omfattande bedömning AUA 1–6. 1 innebär att behovet av en omfattande bedömning inte är särskilt brådskande. interRAI-CA, HELSA Assessment Urgency
Behov av att påbörja vård SUA 1–4. 1 innebär att behovet av att påbörja service inte är särskilt brådskande. interRAI-CA, HELSA Service Urgency Algorithm
Risk för behov av akutbesök DIVERT 1–6. 1 innebär att det inte är särskilt sannolikt att klienten har behov av akutbesök. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF Detection of Indicators and Vulnerabilities for Emergency Room Trips
Mätare för bedömning av utrymningssäkerhet EVAC

1–9. 1 innebär att personens förmåga att utrymma lokaler vid bränder inte är nedsatt. 9 innebär att personen behöver mycket hjälp.

interRAI-HC, MDS-HC, CHA + FS

Fire Evacuation Ability

Andra mätare som skapas i en RAI-bedömning
Mätares namn Förkortning Skala Ingår i följande RAI-instrument Ursprungligt namn
Identifiering av problematisk alkoholkonsumtion med 3 frågor AUDIT-C 0–12. Noll innebär lite problem. interRAI-HC, interRAI-LTCF, interRAI-CHA, interRAI-CHA-MH, HELSA, interRAI-ID, interRAI-ChYMH-DD-A The Alcohol Use Disorders Identification Test
Identifiering av problematisk alkoholkonsumtion med 10 frågor AUDIT 0–40. Noll innebär lite problem. interRAI-CHA-MH The Alcohol Use Disorders Identification Test
Viktindex  BMI Ett minskat värde visar på viktnedgång. interRAI-HC, MDS-HC, interRAI-LTCF, MDS-LTC, interRAI-CHA-FS, interRAI-MH, interRAI-CMH, interRAI-ID Body Mass Index

 

Mer information om RAI-mätare på interRAIs webbsidor (på engelska)
RAI-verktyget