Noroviruksen laboratoriotutkimukset

THL tutkii ainoastaan erikseen sovituista näytteenottopaikoista kerättyjä ulostenäytteitä. 

Norovirusten laboratoriotutkimuksia Suomessa tekevät kliininen mikrobiologian laboratoriot.

  • virusnäytteen molekyyligeneettinen tunnistus ja tyypitys 

Laboratoriotutkimukset

  • Molekyyligeneettinen osoitus
  • Molekyyligeneettinen tyypitys

Näytteenotto ja -lähetysohjeet

  • Näyte: ulostenäyte (noin 2 g)
  • Mukaan näytelähete 

Norovirusnäytelähete (pdf 415 kt)

Näytteen pakkaaminen

  • Pakkaa näytteet mielellään noin +4 asteen kylmäpakkaukseen.
  • Käytä lähetyspakkauksena kelta-mustaraidallista pahvilaatikkoa.
  • Lisää lähetyspakkaukseen tarrat UN3373, BIOLOGINEN MATERIAALI ja KATEGORIA B. Tämä perustuu kansainvälisiin sääntöihin.
  • Lähettäjä maksaa postimaksun.
  • Tarkemmat pakkausohjeet näytelähetelomakkeessa ja Postin ohjeessa laboratorionäytteiden lähettämisestä.

Postin ohje laboratorionäytteiden lähettämisestä (pdf 217,44 kt)

Näytteen lähetysosoite

THL
Asiantuntijamikrobiologia
Virologia/Noro
PL 30
00271 Helsinki

Katuosoite

Mannerheimintie 166
Helsinki

Yhteystiedot

Virologiset näytteet
Sähköposti poliolab(at)thl.fi
Puh. 029 524 6116

Haider Al-Hello
Erikoistutkija
Puh. 029 524 8369

Soile Blomqvist
Erikoistutkija
Puh. 029 524 8490

Muualla verkossa

FINAS ja ILAC MRA akkreditointitunnukset.

THL:n akkreditoitu pätevyysalue
Yksikkö on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T077. Yksikkö on akkreditoitunut standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 mukaisesti ja sen pätevyysalue on nähtävissä FINAS:n verkkosivuilla.

Sekvensointipalvelut hankittu alihankintana Suomen molekyylilääketieteen instituutista (FIMM).