Noroviruksen esiintyvyys ja seuranta Suomessa

Vuonna 2023 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 3160 norovirustapausta (Vuonna 2022: 3745, vuonna 2021: 951). Ilmoituksia tehtiin kaikista sairaanhoitopiireistä. Poikkeuksellisesti tapauksia oli eniten Helmi‒toukokuun aikana (2329, 73 %). 

Tapauksia esiintyi kaikissa ikäryhmissä, mutta hieman yli puolet (70 %) oli 70 vuotta täyttäneillä. Naisten osuus oli 55,8 %. 

Norovirus on yksi yleisimmistä elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden aiheuttajista. Vuonna 2023 THL:n ja Ruokaviraston yhteiseen rekisteritietojärjestelmään (RYMY) ilmoitettiin kaikkiaan 97 epidemiaepäilyä, joista 27:ssa (27,8 %) taudinaiheuttajaksi epäiltiin norovirusta. 

Norovirusnäytteitä tyypitettiin kahdeksassa epidemiassa, joista saatiin tyypitystulos. Epidemioiden aiheuttajina olivat norovirustyypit GI.1(GI.P1), GI.2(GI.P2), GI.3(GI.P3), GI.4(GI.P4), GII.17(GII.P17), GII7, GII.8, GII.4 Sydney 2012, GII.P16 ja GII.P12. Lisäksi yksi rekombinanttivirus GI.5(GI.P4) on aiheuttanut yhden epidemian. 
 

Lisätietoa

Norovirus