Lasten ja nuorten mielen hyvinvointi

Lapsuus ja nuoruus ovat voimakkaan fyysisen ja psyykkisen kehityksen aikaa, johon vaikuttavat yksilöllisten tekijöiden lisäksi ympäristö ja kulttuuri. Etenkin lapsuuden perheellä on suuri merkitys kasvun ja kehityksen kannalta. Lisäksi koulu ja vapaa-ajan harrastustoiminnot ovat tärkeitä kehitysympäristöjä, joissa voidaan tukea ja edistää hyvää mielenterveyttä.

Lapsuus ja nuoruus eivät ole irrallisia vaiheita ihmisen elämässä. Lapsuudessa koetut tapahtumat, sosiaaliset suhteet sekä fyysinen ja psyykkinen kehitys luovat pohjan nuoruuden hyvinvoinnille ja näillä ikävaiheilla on tärkeä merkitys aikuisuuden hyvinvoinnin kannalta.

Lapsuuden ja nuoruuden kehitys on usein yksilöllistä, mutta eri ikävaiheisiin liittyy tiettyjä tyypillisiä piirteitä. Lasten ja nuorten mielenterveyden oireiden ja häiriöiden tunnistamisessa on otettava huomioon ikävaiheisiin liittyvät suuret muutokset häiriöiden yleisyydessä ja tyypillisessä puhkeamisiässä. Lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyteen liittyy ikävaiheita leimaavat suuret erot yksilöiden ja sukupuolien välillä.

Laajoissa väestötutkimuksissa on selvinnyt, että noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut jo ennen 14 vuoden ikää ja noin kolme neljästä ennen 24 vuoden ikää. Nuorilla on mielenterveyshäiriöitä noin kaksi kertaa useammin kuin lapsilla.

Ajankohtaista

Miten vahvistat mielen hyvinvointia? (PDF 3,6 Mt)
Tämän listan avulla voi pohtia sitä, miten vahvistetaan mielen hyvinvointia arjessa.

Muualla verkossa

Ratkaisuja nuorten mielen hyvinvoinnin tueksi (stnimagine.fi)

Toimiva lapsi & perhe -työ

Toimiva lapsi & perhe -työssä kehitetään, tutkitaan ja juurrutetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä työkäytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimiin yhdessä kuntien kanssa.