Maahanmuuttaneiden mielen hyvinvointi

Mies pitää kiinni kaksin käsin yläpuolella olevasta tangosta ja katsoo kameraan.

Maahanmuuttaneiden mielenterveyden edistäminen on keskeinen keino tukea maahanmuuttaneiden osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Hoitamattomina mielenterveysongelmat vaikeuttavat maahanmuuttaneen arkea ja kotoutumista.

Maahanmuuttoon liittyy useita psyykkisiä ja sosiaalisia riskitekijöitä, jotka altistavat maahanmuuttaneen mielenterveyden häiriöille. Niinpä suurimmat hyvinvointi- ja terveyserot maahanmuuttaneiden ja kantaväestön välillä ovat juuri mielenterveydessä. Lisäksi psyykkinen hyvinvointi on yksi keskeisimmistä maahanmuuttaneiden toimintakykyyn ja fyysiseen terveyteen vaikuttavista tekijöistä. 

Mielenterveysongelmiin liittyy monissa kulttuureissa häpeää, pelkoa ja tietämättömyyttä. Ongelmana on myös se, että mielenterveysongelmia ei tunnisteta ja niihin ei osata hakea hoitoa. Perheenjäsenet eivät välttämättä tunnista läheisen oireilua tai ongelmia saatetaan hävetä, jolloin apua itselle tai läheiselle ei ymmärretä tai uskalleta hakea. 

Enemmän maahanmuuttaneiden mielenterveydestä löytyy THL:n Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -sivustolta.
Maahanmuuttaneiden mielenterveys