Klubitalot

Kaksi kuppia täynnä kahvia.

 

Klubitalot tarjoavat mielenterveyskuntoutujan arkeen tavoitteellista toimintaa, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta. Yhdessä tekeminen perustuu henkilökunnan ja jäsenten yhdenvertaisuuteen. Jäsenet osallistuvat Klubitalon töihin henkilökunnan rinnalla omien voimavarojensa mukaan. Työstä ei makseta palkkaa. Klubitalojen toiminta ei sisällä terapiaa, perinteistä suojatyötä eikä alihankintatyötä, vaan kaikki työ liittyy yhteisön toimintaan ja kehittämiseen.

Klubitaloliike sai alkunsa vuonna 1944 ja Suomen ensimmäinen klubitalo perustettiin 1995 Tampereelle. Vuonna 2016 Suomessa oli 25 Klubitaloa, joissa jäseniä oli noin 4600. 
Suomen Klubitalot ry

Klubitalojen yhteisiä periaatteita ovat

  • kuntoutujien ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen,
  • yhtäläiset mahdollisuudet osallisuuteen,
  • palvelujen käyttäjien oikeus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon, yhteisö- ja avopalveluiden ensisijaisuus,
  • mahdollisuus luoda uusia ihmissuhteita sekä
  • voimaantumisen edistäminen.

Klubitalo auttaa myös jäsentensä paluussa ansiotyöhön siirtymätyön, tuetun työllistymisen ohjelmien ja itsenäisen työllistymisen avulla.

Siirtymätyö

Siirtymätyö on apuna oman työkunnon arvioinnissa. Se on palkkatyötä Klubitalon ulkopuolella Klubitalon työvalmentajan tukemana ja osa-aikaista tai määräaikaista työtä, johon ei tarvita ammatillista koulutusta. Klubitalo takaa sijaisen kaikille siirtymätyöpaikoille jäsenten poissaolojen ajaksi. Työnantaja maksaa jäsenille yleisen palkkatason mukaisen, vähintään minimipalkan.

Tuettu työllistyminen

Tuettu työllistyminen on Klubitalon työvalmentajan yhdessä työllistyvän jäsenen kanssa järjestämää työtä yrityksissä tai muilla yleisillä työpaikoilla. Se on koulutusta vastaavaa osa- tai kokoaikaista palkkatyötä, jossa pyritään mahdollisimman pitkäkestoiseen työsuhteeseen. Tarvittaessa jäsen voi saada tukea työpaikan hakuun, työssä jaksamiseen ja työyhteisössä ilmenevien ongelmien selvittelyyn. Klubitalo pitää säännöllisesti yhteyttä jäseneen ja työnantajaan.

Itsenäinen työ

Itsenäisessä työssä käyvillä jäsenillä on edelleen käytettävissään kaikki Klubitalon tukimuodot ja palvelut. Heillä on myös oikeus osallistua Klubitalon ilta- ja viikonlopputoimintaan.

Kirjallisuutta

Hänninen, Esko: Mieleni minun tekevi: Mielenterveyskuntoutujien Klubitalot 20 vuotta Suomessa. Suomen Klubitalot ry 2016.

Julkaisut

Nordling, Esa & Rissanen, Päivi: Mielenterveystyö uudistuu : toipumisorientaation teoreettiset lähtökohdat. Työpaperi 40/2020. THL