Sopeutumisvalmennus

Oikeuskäytäntöä vammaispalvelulain mukaisesta sopeutumisvalmennuksesta

Sopeutumisvalmennuksena on voitu korvata kustannuksia mm.

  • autokoulun suorittamisesta aiheutuvista kustannuksista
  • psoriasiksen edellyttämistä sopeutumisvalmennus‑ ja opetuskursseista
  • vammaisratsastusleireistä
  • asumisvalmennuskursseista
  • kommunikaation edistämistä koskevasta opetuksesta (esimerkiksi Bliss‑symbolit, pistekirjoitus, viittomien opetus)
  • sosiaalisen toimintakyvyn valmiuksien parantamista (esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien tukeminen)
  • ihmissuhde‑ ja seksuaaliasioihin liittyvästä valmennuksesta (esimerkiksi vanhemman rooli)
  • itsenäisten elämäntaitojen opiskelusta (esimerkiksi julkisten palvelujen käytön opiskelu, asumisvalmennus).

Oulun LO 30.9.1992 T 907/II Sopeutumisvalmennus - Viittomakielen opetus

Vammainen henkilö oli pyytänyt sosiaalilautakunnalta kotiopetuksena tapahtuvaa viittomakielen opetusta. Lautakunta hylkäsi hakemuksen. Lääninoikeus pysytti lautakunnan päätöksen todeten, että koska henkilö oli jo aiemmin saanut viittomakielen kotiopetusta ja että kyseisellä paikkakunnalla oli mahdollisuus muutoinkin viittomakielen harjoittelemiseen, ei kunta ollut menetellyt virheellisesti hylätessään hakemuksen.

Turun ja Porin LO 28.10.1992 T 1066/II Sopeutumisvalmennus - Viittomakielen opetus

Vammainen henkilö haki avustusta sopeutumisvalmennuksena annettavaan viittomakielen yksityisopetukseen. Lautakunta hylkäsi hakemuksen.

LO kumosi ja palautti asian lautakunnalle perustellen päätöstään sillä, että vaikka vammainen henkilö oli osallistunut yhteensä neljälle viikon pituiselle viittomakielen kurssille, hän oli oppinut lähinnä viittomakielen alkeita. Saavuttamillaan taidoilla valittaja ei ollut voinut esimerkiksi vielä hyödyntää tulkkipalveluja. Tämän vuoksi katsottiin vammaisen henkilön olevan viittomakielen yksityisopetuksen tarpeessa.

Hämeen LO 9.11.1992 1032/III Sopeutumisvalmennus - Asumisvalmennus

Vammainen henkilö oli hakenut sopeutumisvalmennuksena korvausta asumisvalmennuskurssista aiheutuviin kustannuksiin. Lautakunta oli hylännyt hänen hakemuksensa.

Lääninoikeus kumosi ja palautti asian lautakunnalle todeten perusteluissaan mm., että koska vammainen henkilö on hyväksytty asumisvalmennuskurssille ja hän on sitä käynyt, hänellä on katsottava olevan edellytykset kurssin käytyään itsenäiseen asumiseen. Itsenäisellä asumisella toteutetaan vammaispalvelulain tarkoitusta. Tässä tapauksessa vammaisen henkilön itsenäiseen asumiseen ja valmentautumista ja tukemista oli pidettävä sopeutumisvalmennuksena.

Lähde

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.

Lisätietoa tuesta ja palveluista