Auton hankinnan tuet ja muutostyöt autoon

Oikeuskäytäntöä auton hankinnan tuesta sekä autoon tehtävistä muutostöistä

Edellytyksenä auton hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi vammaispalvelulain 9 §:n perusteella on,

  • että vammasta tai sairaudesta aiheutuu liikkumisvälineen tarve päivittäisissä toimissa ja
  • että tämä tarve liikkumiseen on jatkuvaa (päivittäistä) tai usein toistuvaa.

Vakiomallinen väline, kone tai laite ei välttämättä sellaisenaan sovellu asiakkaalle. Näissä tapauksissa kunta voi korvata vamman edellyttämät välttämättömät muutostyöt. Auton hankinnan tuki on määrärahasidonnainen tukitoimi.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista kustannuksista korvataan yleensä puolet. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt välttämättömät vamman edellyttämät muutostyöt korvataan kuitenkin kokonaan. Välttämättömien muutostöiden kustannusten tulee olla kohtuullisia.

Vammaispalvelulain nojalla on mahdollista saada korvausta myös muista päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavista välineistä, koneista ja laitteista. 
Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Auton hankinnan tukea koskevaa oikeuskäytäntöä on selostettu teemoittain seuraavilla alisivuilla:

Lähde

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.