Erityishuolto

Oikeuskäytäntöä erityishuollosta

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemia palveluksia. Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden.

Erityishuoltoa koskevaa oikeuskäytäntöä on selostettu teemoittain seuraavilla alisivuilla: