Frågor och svar om RAI-bedömning

Vid en RAI-bedömning kartlägger du en klients hälsotillstånd, funktionsförmåga, resurser och livssituation tillsammans med klienten.

Tänk på följande saker när du gör en RAI-bedömning:

  1. Fokusera på att svara på just den aktuella frågan.
  2. Ta RAI-handboken till hjälp och samtala med andra RAI-bedömare om frågan känns oklar.
  3. Informationen får du från klienten och klientens anhöriga, genom att observera klienten, från annan professionell personal som deltar i vården samt från klientdatasystemet.
  4. Gör inte egna tolkningar av bedömningsanvisningarna eller genom att fundera över hur noteringen kommer att påverka till exempel ett indikatorvärde.

RAI-handboken är ditt viktigaste verktyg när du bedömer en klient. Om du inte hittar svaret på frågan i RAI-handboken kan du hitta hjälp på den här sidan.

Vid behov kan du skicka en fråga till adressen rai(at)thl.fi. Beskriv ditt problem så noggrant som möjligt och berätta vilket RAI-instrument, vilket avsnitt i RAI-handboken och vilken bedömningsfråga ditt ärende avser.

Handböckerna är integrerade i RAI-programmen och finns också på THL:s RAI-extranät.
THL:s RAI-extranätet

Professionell behandling och hjälp

Förmåga att klara sig i vardagen

Kognition

Medicinering

Delaktighet

Psykosocial hälsa

Principer för RAI-bedömning

Hälsotillstånd