Kysymyksiä ja vastauksia RAI-arvioinnista

Kysymyksiä ja vastauksia RAI-arvioinnista

RAI-arvioinnissa kartoitat asiakkaan vointia, toimintakykyä, voimavaroja ja elämäntilannetta yhdessä asiakkaan kanssa.

RAI-arviointia tehdessäsi huomioi:

  1. Keskity vastaamaan siihen kysymykseen, mitä kulloinkin kysytään.
  2. Käytä RAI-käsikirjaa apuna ja keskustele muiden RAI-arvioijien kanssa, jos kysymys tuntuu epäselvältä.
  3. Saat tietoa asiakkaalta ja hänen läheisiltään, havainnoimalla asiakasta, muilta hoitoon osallistuvilta ammattilaisilta sekä asiakastietojärjestelmästä.
  4. Vältä tekemästä omia tulkintoja arviointiohjeista ja pohtimasta, miten merkintä vaikuttaa esimerkiksi mittarin arvoon.
RAI-käsikirja on tärkein työvälineesi asiakkaan arvioinnissa. Jos et saa vastausta RAI-käsikirjasta, voit löytää apua tältä sivulta.

Tarvittaessa voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen rai[at]thl.fi. Kuvaile asiasi mahdollisimman tarkasti ja kerro, mihin RAI-välineeseen, mihin käsikirjan osioon ja mihin arviointikysymykseen asiasi liittyy.

RAI-käsikirjat on integroitu RAI-ohjelmistoihin ja saatavilla myös THL:n RAI-ekstranetistä.
THL:n RAI-ekstranet

Ammatillinen hoito ja apu

Arkisuoriutuminen

Kognitio

Lääkitys

Osallisuus

Osallisuus

Psykososiaalinen hyvinvointi

RAI-arvioinnin periaatteet

Terveydentila

RAI-OSAAMISEN TUKI

THL:n verkkokoulut
Opiskele verkossa RAI-välineiden ja RAI-tiedon käyttöä.

THL:n RAI-kouluttajakoulutus
Saa valmiudet kouluttaa organisaatiosi henkilöstöä RAI-välineistön käyttöön.

THL:n RAI-erityisasiantuntija-valmennus
Syvennä osaamistasi RAI-tiedon käytössä palvelujen kehittämisessä.

Ammattilaisille ja asiakkaille jaettavia esitteitä sekä tietoa RAI-arvioinnista

LOMAKKEET JA KÄSIKIRJAT

RAI-arviointilomakkeet ja -käsikirjat ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä.
THL:n RAI-ekstranet

RAI-NEUVONTA

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)