Skolbarnets sömn i 6-12 års ålder

Pojken cyklar.

Sömnbehovet för ett barn i lågstadieåldern är 9–11 timmar per natt. Små skolbarn sover just inte dagssömn. De största strukturella förändringarna i sömnen är nu förbi, men den slutgiltiga, mogna strukturen får sömnen först i puberteten.

Det lilla skolbarnet behöver sömn för att läras sig nytt, växa och för sociala relationer. För att barnet ska få tillräckligt med sömn, bör föräldrarna fästa uppmärksamhet vid en regelbunden dagsrytm, lugna kvällar och begränsad skärmtid.

När barnet sover växer det, som piggt lär det sig nytt

Människornas hjärnor behöver sömn, och många av de viktiga aktiviteterna i skolan, så som att koncentrera sig, lära sig nytt och komma i håg saker lyckas bäst om barnet sovit tillräckligt. Det sker färre olyckor och kreativiteten förbättras när man är pigg. Sömnen påverkar hälsan genom att upprätthålla immunförsvaret.

Sömnen är också grunden för ett balanserat känsloliv, och sömnbrist kan synas som olika beteendestörningar så som rastlöshet och aggressivitet. Tillväxthormoner utsöndras i sömnen så sömnen behövs också för att växa.

En lugn kväll lägger grunden för en god nattsömn

En regelbunden dagsrytm, i vilken förutom skolan ingår återkommande mattider, utomhusvistelse och lek lägger grunden för nattsömnen. Barnet behöver fortsättningsvis rikligt med närhet och möjlighet att få prata om dagens händelser, eftersom oro och stress kan framträda som sömnsvårigheter. Det lönar sig att hålla fast vid den bekanta rytmen även under veckoslut, speciellt om barnet har sömnsvårigheter.

För att det ska finnas tillräckligt med tid att varva ner på kvällarna, lönar det sig att planera in läxor och hobbyer på dagen eller i början av kvällen. Gemensamma kvällssysslor hjälper till att varva ner. Genom gemensamma kvällsrutiner lär sig barnet förstå att läggdags närmar sig och att det är dags att varva ner. 

Diskutera sömnen med barnet

Det är förälderns uppgift att se till att skolbarnet sover tillräckligt. Även om tiden för läggdags kan skapa meningsskiljaktigheter lönar det sig att komma överens om reglerna tillsammans. Det är bra att berätta för barnet varför sömnen är viktig och vad sömnbrist kan leda till.

Eftersom sömnen ofta tävlar om tid med tv-tittande, spelande och smarttelefoner/surfplattor är det också viktigt att ta i beaktande hur de används:

  • Kom överens om hur mycket och vad man får spela och titta på, och vilken tid.
  • Användandet av smarttelefon/surfplatta ska avslutas i god tid innan läggdags.
  • Tanken bakom kvällsysslorna är samvaron, så undvik att se på tv.
  • Det är bäst att lämna telefoner och surfplattor utanför barnets rum under natten.
  • Placera inte tv:n i barnets rum.

Mer information

Mediefostran (Mannerheims Barnskyddsförbund)

Alakouluikäisen nukkuminen (Mannerheims Barnskyddsförbund) (på finska)

Unipuu, miksi uni on tärkeää? (Neuvokas perhe, Finlands Hjärtförbund) (på finska)

Mindfullness (Neuvokas perhe, Hjärtförbund) (på finska)

Miten hallita viriketulvaa? (Neuvokas perhe, Finlands Hjärtförbund) (på finska)

Perheen ruutusopimus  (Neuvokas perhe, Finlands Hjärtförbund) (på finska) (pdf 90 kb) 

Mistä lapsen/nuoren ahdistuneisuudessa on kyse? (Hälsobyn) (på finska) 

Aivopesu (Video för barn, Finlands Hjärtförbund) (på finska)