När inleddes de olika vaccinationerna i Finland?

I följande tabell anges alla vaccin som används i det nationella vaccinationsprogrammet och inom försvarsmakten i Finland, året när vaccinationerna inleddes och målgruppen.

Vaccin     Startår Målgrupp
Vaccin mot tuberkulos dvs. BCG 1941     alla nyfödda på förlossningssjukhuset fram till september 2006, därefter endast till barn under 7 år som hör till en riskgrupp
1943     i armén
Vaccin mot kikhosta 1952     separat kikhostevaccin till barn på rådgivningarna (tills man övergick till DTwP-vaccin)
2003     i dtap eller DTap-IPV-vaccinet till 6-åringar fram till 2010
2008     i det fyrvalenta vaccinet (DTaP-IPV) till 4-åringar
2005     i det femvalenta vaccinet (DTaP-IPV-Hib) till barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder
2005     dtap till 11–13-åringar födda före 1997
2011     dtap till 14–15-åringar födda 1997 eller senare
2012     i dtap-vaccinet i armén
2018     i dtap-vaccinet till 25-åringar
Vaccin mot difteri 1943     till barn i samband med epidemier
1943     separat difterivaccin i armén fram till 1973
1953     de flesta barn
1957     DTwP (f.d. PDT) till alla barn på barnrådgivningen fram till 2005 
1989     dt-boostervaccination (f.d. Td) till alla skolelever i åldern 11–13 år fram till slutet av 2004
1989     dT började användas som boostervaccin för allmänt bruk
1990     dT-boostervaccination i armén fram till 2011 och från 2012 dtap-booster
2003     dtap eller DTap-IPV till 6-åringar fram till 2010 
Vaccin mot stelkramp 1956     särskild stelkrampsvaccination (T) i armén
1957     på rådgivningarna till barn födda 1950 och senare
1967     på  utbildningsenheter för  sjukskötare
1989     dt-boostervaccination (f.d. Td) till alla skolelever i åldern 11–13 år fram till slutet av 2004
1989     dT började användas som boostervaccin för allmänt bruk
1990     dT-boostervaccination i armén fram till 2011 och från 2012 i dtap- vaccinet. Efter år 2015 till personer, som har fått tidigare boosterdos över 5 år sedan
2003     i dtap eller DTap-IPV-vaccinet till 6-åringar fram till 2010 
Vaccin mot polio 1957     på rådgivningarna och i skolan till barn födda 1940 och senare
1958     i armén, nationella vaccinationskampanjer 1960–1961 och 1985
Vaccin mot meningococker 1974     i armén
2020 till vissa riskgrupper
Vaccin mot mässling 1975     på rådgivningarna till 1-åringar fram till 1982
Vaccin mot påssjuka 1960     i armén fram till 1985
Vaccin mot röda hund 1975     till flickor i åldern 11–13 år i skolan och till nyförlösta kvinnor på förlossningssjukhuset fram till 1988

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund dvs. MPR
1982     på rådgivningarna till alla barn, på förlossningssjukhusen till nyförlösta kvinnor som var seronegativa mot röda hund fram till 1993
1986     i armén till alla fram till 2000 och från 2012 till dem som saknar skydd
1987     på  utbildningsenheter för sjukskötare om immunitet mot MPR-sjukdomar saknas
1988     till 11–13-åringar i skolan, om den ena MPR-dosen saknas
Hib-vaccin 1986     i forskningssyfte på rådgivningarna
1993     till alla barn på rådgivningarna fram till 2005 och därefter som en del av det femvalenta vaccinet.
Influensavaccin     1980     personer som tillhör riskgrupper på grund av sjukdom
2002     alla som fyllt 65 år
2007     alla i åldern 6–36 månader
2010     alla gravida kvinnor
2010     hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar infektionspatienter eller infektionskänsliga patienter
2011     all social- och hälsovårdspersonal som utför direkt patient- och omsorgsarbete samt studerande med motsvarande arbetsuppgifter
2012     närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa
2012     i armén
2018     alla i åldern 3–6 år
Hepatit B-vaccin dvs. HBV 1993     personer som tillhör vissa riskgrupper
Hepatit A-vaccin dvs. HAV 2005     personer som tillhör vissa riskgrupper
Vaccin mot fästingburen hjärninflammation dvs. TBE 2006     kampanj på Åland för personer som fyllt 7 år
2011     på Åland till personer som fyllt 3 år, har senare utvidgats även till andra områden/orter med hög risk
Pneumokockkonjugatvaccin dvs. PCV 2009     barn under 5 år som hör till riskgrupper
2010     alla födda efter 1.6.2010
Rotavirusvaccin     2009     alla födda efter 1.7.2009
Vaccin mot papillomavirus dvs. HPV 2013     flickor i skolan det äldsta åldersguppet som erbjuds vaccinet var födda  år 1998
2020 pojkar i skolan det äldsta åldersguppet som erbjuds vaccinet är födda  år 2005
Vaccin mot vattkoppor 2017     alla födda efter 1.1.2006
Vaccin mot smittkoppor vaccinet började användas i Finland 1802 Vaccinationerna av alla barn upphörde i slutet av 1978. Vaccinationerna av resenärer, sjömän, tullmän och lotsar samt hälso- och sjukvårdspersonal fortsatte 1979–1980. Enstaka vaccinationer av långresenärer och sjömän gavs fram till 1982.


Förklaring av förkortningar:

DTaP-IPV-Hib: Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib, dvs. femvalent vaccin
DTaP-IPV: Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio, dvs. fyrvalent vaccin
dtap: Boostervaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta
dT: Vaccin mot difteri och stelkramp