Vaccinationer inom försvarsmakten

Bestämmelser om vaccinationer inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet finns i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017). Om de inte redan har ett vaccinationsskydd, erbjuds de män och kvinnor som inleder sin militärtjänstgöring vaccination mot följande sjukdomar:

De som fullgör sin värnplikt i riskområden för fästingburen encefalit erbjuds dessutom TBE-vaccin. Institutet för hälsa och välfärd upphandlar de ovan nämnda vaccinen för försvarsmakten.
TBE-vaccin

Institutet för hälsa och välfärd upphandlar de ovan nämnda vaccinen för försvarsmakten.

I samband med garnisonens vaccinationer utreds tidigare vaccinationer hos de värnpliktiga som ryckt in. Vaccin ges inte

  • om kontraindikation mot vaccination föreligger eller
  • om personen har ett intyg över givna vaccinationer och vaccinationsskyddet består under hela tjänstgöringstiden.

Försvarsmakten deltar även i förverkligande av coronavaccinationer och sköter om vaccinationerna för de som träder i tjänst. 
Vacciner och coronaviruset

Vaccinationspraxis

Försvarsmakten sänder till de som skall träda i tjänst ett brev med anvisningar, dör det bl.a. informeras om vaccinationer.

Största delen av de värnpliktiga som rycker in genomgår på förhand en hälsoundersökning vid den egna hälsostationen eller inom studerandehälsovården. Redan vid den hälsoundersökning som görs på förhand bör man kontrollera personens MPR-vaccinationer och vid behov komplettera vaccinationerna före tjänstgöringen.

Största delen av vaccinationerna ges vid garnisonerna, i praktiken under den första tjänstgöringsveckan.

De som redan påbörjat sin tjänstgöring får säsongsinfluensavaccinet vid garnisonerna efter att höstens vaccinpartier har anlänt till landet.

De män och kvinnor som inleder sin militärtjänstgöring i januari får influensavaccinet avgiftsfritt vid den egna hälsostationen eller till exempel inom studerandehälsovården på samma sätt som andra personer i riskgrupper.

Om den som träder i tjänst inte har fått influensavaccin under hösten, erbjuds hen vaccinet då hen träder i tjänst. 

Om vaccinet ges först i januari, är det inte säkert att det hinner bilda en tillräcklig skyddseffekt före influensaepidemin. Vaccinationen är ändå till nytta, eftersom olika influensavirus kommer till Finland vid olika tidpunkter under längs med vintern och våren.

Influensavaccination av värnpliktiga som rycker in

Vaccination av personer som arbetar inom försvarsmakten

Som arbetsgivare är försvarsmakten skyldig att se till att stampersonalen har ett vaccinationsskydd. Vaccinen i det nationella vaccinationsprogrammet får inte användas för dessa vaccinationer. Försvarsmakten betalar till exempel TBE-vaccinationerna för stampersonal som arbetar på vissa tjänstgöringsplatser vid kusten.