Det nationella vaccinationsprogrammet

Syftet med det nationella vaccinationsprogrammet är att ge finländarna ett så gott skydd som möjligt mot sjukdomar som kan förebyggas med vaccin. Vaccinationerna är frivilliga och avgiftsfria.

Beslut om vaccinationsprogrammet fattas av social- och hälsovårdsministeriet. Vaccinen i vaccinationsprogrammet finansieras ur stadsbudgeten.

Vaccinationsprogrammet påverkas av

 • förändringar i förekomsten av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering
 • det skydd som vaccinen ger och förändringar i skyddseffekten
 • arbetet med vaccinutveckling, ändringar i vaccinen och nya vaccin
 • förändringar i sjukdomarnas svårighetsgrad, följdsjukdomar och kroniska skador  förändringar i riskgrupperna
 • biverkningar som uppträtt efter vaccinationerna.

Vaccinationsschemat är noggrant genomtänkt

Vaccinationsschemat utformas så att man uppnår en tillräckligt god skyddseffekt vid rätt tidpunkt med så få vaccindoser och biverkningar som möjligt.

När vaccinationsschemat upprättas måste man beakta

 • hur allvarlig den sjukdom är som förebyggs med vaccinationen
 • hur stor risken att insjukna är i olika åldersgrupper
 • hur utvecklat immunförsvaret är hos personen som ska vaccineras
 • vaccinets effekt
 • eventuella biverkningar av vaccinet
 • hälso- och sjukvårdens resurser.

Mer information om varför vaccinationsprogrammets vaccinationsanvisningar kan avvika från anvisningarna i vaccinets produktresumé:
Vanliga frågor om vaccinationer

Välfärdsområdena ansvarar för de praktiska arrangemangen vid vaccinationerna

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016 är det välfärdsområdena som ansvarar för de praktiska arrangemangen vid vaccinationerna. Institutet för hälsa och välfärd ger hälso- och sjukvårdspersonalen anvisningar om vaccinationsprogrammets genomförande.
Organisering av vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet i välfärdsområdena

THL övervakar det nationella vaccinationsprogrammets genomförande och effekt

THL följer upp förekomsten av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering. THL ser också till att vaccinationsprogrammet är säkert.

Vaccinationstäckningen är god i Finland. Tack vare vaccinationerna är många sjukdomar jämte följdsjukdomar och komplikationer numera mycket sällsynta eller helt utrotade i vårt land.

På sidorna om de enskilda vaccinen finns närmare information om fördelarna som uppnåtts med vaccinationerna.

Vaccinen inom det nationella vaccinationsprogrammet