Uppföljning av avloppsvatten

THL:s uppföljning av avloppsvatten producerar information om den regionala förekomsten av coronavirus, influensa A- och B-virus samt RSV och förändringarna i dem.

Avloppsvattenproverna visar hur många sjukdomsalstrare som förekommer i avloppsnätet.  Med hjälp av uppföljningen av avloppsvattnet kan man observera förändringar i förekomsten av uppföljningsobjekt stadsspecifikt och nästan i realtid. Det hjälper att förutse och utvärdera förändringar i befolkningens smittsituation.

Förekomsten av luftvägsvirus och coronavirusvarianterna följs upp i avloppsvattnet:

I Finland utvecklas en avloppsvattenbaserad uppföljning med tanke på spridningen av sjukdomsalstrande mikrober och deras antibiotikaresistens:
Uppföljning av avloppsvatten som beredskapsverktyg för pandemier (på finska)

Avloppsvattenundersökningar har också redan länge gjorts för att följa upp eventuell förekomst av polio bland befolkningen och för att följa upp narkotikaanvändningen på befolkningsnivå:

Kontaktuppgifter:

jatevesiseuranta(at)thl.fi