Del 4: Rasismens historia i Finland

I webbutbildning om antirasism för yrkespersoner – kunskaper, färdigheter, känslor del 4 behandlar specialist, politices doktor Marko Stenroos rasismens historia i Finland.

Bilden av Finland som ett land med ett språk, en kultur eller en etnicitet är en myt, eftersom Finland har varit heterogent i århundraden. Finlands språkliga och kulturella minoriteter har blivit utsatta för rasism och diskriminering genom alla århundraden.

För att främja jämlikheten är det viktigt att slå hål på finskhetsmyten och vithetsnormen. En upplösning av finskhetsmyten har stor inverkan på omorganisationen av samhällsstrukturerna och minskar den strukturella rasismen i samhället. En av de viktigaste antirasistiska gärningarna är att möjliggöra delaktighet.

Utbildningsmaterial

Marko Stenroos presentation (pdf 683 kB)

Begrepp

 • delaktighet
 • språkliga och kulturella minoriteter
 • historisk börda
 • finskhetsmyten
 • vithetsnormen
 • tokenism
 • jämlikhet
 • historisk vittvätt
 • urfolk
 • tvångsassimilering
 • antisemitism
 • nationalism
 • kritisk vithetsforskning

Bekanta dig med begreppen

Fundera på följande frågor

 • Varför är finskhetsmyten så stark i vårt samhälle?
 • Hur kan vi slå hål på finskhetsmyten?
 • Vad innebär delaktighet och varför är det viktigt för att jämlikhet ska bli verklighet?
 • Vilka är de gamla minoriteterna?
 • Vilken betydelse har den historiska bördan?
 • Varifrån kommer idén om att Finland är ett land fritt från rasism?