Del 8: Vad är vita privilegier och hur kan de avvecklas

I webbutbildning om antirasism för yrkespersoner – kunskaper, färdigheter, känslor del 8 behandlar universitetslektor, doktor i samhällsvetenskaper Anne-Mari Souto vithet och vita privilegier i Finland.

Vithet är normen och idealet mot vilken man gör rasifierade distinktioner som skapar rasism. Normativ vithet är en del av finskheten och den nationella identiteten. Vithet är en samhällelig maktstruktur som ger fördelar till dem som kan bli identifierade som vita. Vithet är en position som för med sig historiska oförtjänta privilegier och makt.

Rasifierade människors känsla av finskhet ifrågasätts väldigt ofta. Souto förklarar hur man kan identifiera sina vita privilegier och avveckla dem. Utifrån egen erfarenhet berättar Souto hur man ska agera när man upptäcker att man gjort fel och reproducerat rasism.

Utbildningsmaterial

Anne-Mari Soutos presentation (pdf 704 kB)

Begrepp

 • vithet
 • vita privilegier
 • vit normativitet
 • segregation
 • vit skörhet
 • rasifiering
 • antirasistisk pedagogik

Bekanta dig med begreppen

Fundera på följande frågor

 • Hur definieras vithet?
 • Vad är normativ vithet?
 • Varför är vithet så självklart och vanligt i vårt samhälle att vi inte uppmärksammar det?
 • Vad innebär vita privilegier och hur kan du identifiera dem i ditt liv?
 • Hur kan de vita privilegierna avskaffas?