Del 3: Psykologiska effekter av rasism och diskriminering

I webbutbildning om antirasism för yrkespersoner – kunskaper, färdigheter, känslor del 3 behandlar psykolog och psykoterapeut Ferdinand Garoff de psykologiska effekterna av diskriminering och rasism.

Rasistiskt språk och rasistiska handlingar har psykologiska effekter på de utsatta personerna. För grupper som följer en rasistisk ideologi kan det vara fördelaktigt att inte ifrågasätta de bakomliggande värderingarna och tankarna och värna sina maktpositioner.

En person i minoritetsposition upplever mer stress och hot i social interaktion än en person som hör till majoriteten. Psykologisk trygghet är upplevelsen av hur bra och tryggt det känns att befinna sig i en grupp.

Utbildninigmaterial

Ferdinand Garoffs presentation (pdf 731 kB)

Begrepp

 • rasism
 • diskriminering
 • vithetsnormen
 • internaliserad rasism
 • minoritetsstress
 • identitet
 • mikroaggression
 • psykologisk trygghet

Bekanta dig med begreppen

Fundera på följande frågor

 • Hur kan mikroaggressioner ta sig uttryck?
 • Vad innebär minoritetsstress?
 • Hur är en psykologiskt trygg grupp?
 • Hur kan du själv främja psykologisk trygghet i din arbets- eller studiegrupp?
 • Hur kan internaliserad rasism påverka individen eller gruppen?