Del 11: Antirasistiskt ledarskap

I webbutbildning om antirasism för yrkespersoner – kunskaper, färdigheter, känslor del 11 behandlar strategichef Ari Evwaraye antirasistiskt ledarskap.

Rasism och diskriminering har en stor inverkan på tryggheten i vardagen för rasifierade människor och nationella minoriteter. Ett hållbart samhälle är antirasistiskt och ledarna har en central roll i det antirasistiska arbetet. Ett antirasistiskt ledarskap handlar om att säkerställa, stödja och möjliggöra att vårt gemensamma agerande minskar rasismen i sin helhet.

En antirasistisk ledare har fyra roller: den styrande, den vise, den tjänande och den krigande. En arbetsmiljö med mångfald är en mer effektiv, en mer innovativ och en roligare arbetsplats för alla.

Utbildningsmaterial

Begrepp

  • antirasistiskt ledarskap
  • diskriminering
  • rasism
  • trygghet
  • trygga rum
  • bundsförvantskap

Bekanta dig med begreppen

Fundera på följande frågor

  • Hur är ledaren på din arbetsplats?
  • Vilken av ledarna i Evwarayes exempel skulle din arbetsplats behöva?
  • Evwaraye beskriver ledarskapets fyra roller: den styrande, den vise, den tjänande och den krigande. Vilket mervärde skulle ett sådant ledarskap tillföra din arbetsplats?
  • Hur kan du förverkliga dessa roller i ditt eget arbete?