Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Den här sidan är en förnyad version av sidan Handbok om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte hjälper klienten till arbete, utbildning eller arbetskraftsservice genom att förbättra klientens livskompetens och funktionsförmåga. 

Stöd i vardagen med arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

I det här avsnittet hittar yrkespersoner information till stöd för arbetet och för att fatta beslut. Klienter som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte hittar också viktig information på sidan.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är ofta en del av en aktiveringsplan. 
Aktiveringsplan

Sidan innehåller mycket information om vad arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte omfattar och vad målsättningarna är samt om hur arbetsverksamheten ordnas och finansieras.

Sidan innehåller även information för klienter inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
För klienter som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i lagstiftningen

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ingår i många olika lagar. Följande lagar är de viktigaste lagarna som påverkar arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte:

Kontaktuppgifter

Jarno Karjalainen
Utvecklingschef
tfn 029 524 7181
e-post: [email protected]