Alkohol

Statistik om ämnet

Konsumtion av alkoholdrycker

Statistiken över alkoholkonsumtionen innehåller uppgifter om den årliga konsumtionen i hela landet och om alkoholförsäljningen per landskap och kommun. Statistiken innehåller också uppgifter om den oregistrerade alkoholkonsumtionen på nationell nivå.

Prisutvecklingen för alkoholdrycker

Statistiken publiceras årligen och innehåller uppgifter om alkoholdryckernas totala prisutveckling och prisutvecklingen inom detaljhandel och servering på nationell nivå.

Statistik- och indikatorbanken SOTKAnet

På vår webbplats

Alkohol, droger och beroende
Sammanställd information om THL:s forskning och utveckling kring alkohol, droger och beroende.

Andra webbsidor

Terveyskirjasto (på finska)
Information om alkohol- och narkotikamissbruk