Hedelmöityshoidot

Hedelmöityshoitotilastojen tiedonkeruuseen osallistuvat kaikki hedelmöityshoitoja Suomessa antavat klinikat. Tiedot kerätään sähköisen lomakkeen avulla.

Aikataulu

  • Tiedonkeruu vuosien 2022–2023 tiedoista alkoi marraskuussa 2023 ja päättyy 16.2.2024.
  • Tilastot raportoidaan keväällä 2024.
  • Vuosien 2023-2024 tiedonkeruu alkaa marraskuussa 2024.

Tietojen toimittaminen

Hedelmöitysklinikat kirjautuvat sähköiseen järjestelmään heille myönnettyjen tunnusten avulla. Jos tunnukset ovat unohtuneet, voi niitä tiedustella THL:stä. Käyttäjätunnukset ovat klinikkakohtaisia.

Siirry sähköiseen tiedonkeruulomakkeeseen

Tietoja ei voi toimittaa postitse tai sähköpostitse.

Yhteystiedot

Anna Heino
puh. 029 524 7177

Mika Gissler
puh. 029 524 7279

Sähköposti: [email protected]

Tilaston kotisivu

Muualla verkossa

Laki hedelmöityshoidoista (Finlex)

Luoteri (Valvira)
Valviran rekisteri sukusolujen ja alkioiden luovutuksista

Kudoslaitosten valvonta (Fimea)