Föderskor, förlossningar och nyfödda

Statistik om ämnet

Perinatalstatistik – föderskor, förlossningar och nyfödda

Statistiska uppgifter om föderskor, förlossningar och nyfödda på nationell nivå, efter sjukvårdsdistrikt och efter sjukhustyp.

Nordisk perinatalstatistik

Statistiken ges ut vartannat år (jämna årtal) och bygger huvudsakligen på uppgifterna i de nordiska födelseregistren. Uppgifterna publiceras årligen på nationell nivå. THL ansvarar för sammanställandet och publiceringen av statistiken.

På vår webbplats

Läkemedelsbehandling och graviditet
Syftet med projektet är att utreda användningen av läkemedel under graviditet

Statistik- och indikatorbanken Sotkanet

På andra webbplatser

Födda (Statistikcentralen)
Uppgifter om förlossningar bland kvinnor som är permanent bosatta i Finland

Dödsorsaker (Statistikcentralen)
Uppgifter om förlossningar bland kvinnor som är permanent bosatta i Finland

The European Perinatal Health Report