Hankkeet

Terveyden edistämisen määrärahalla rahoitetut hankkeet

Määrärahalla rahoitetuissa hankkeissa tuotetaan ja kehitetään runsaasti erilaista tietoa, toimintamalleja, uusia yhteistyömuotoja, työmenetelmiä ja koulutusta, joita on mahdollista hyödyntää niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Osa hankkeista on myös tuottanut toimintamalleja Innokylän kehittämisympäristöön, jossa ne ovat vapaasti sovellettavissa.

Terveyden edistämisen määrärahan kokonaisuus (Innokylä)

Tälle sivulle on listattu avustuksen saaneet terveyden edistämisen määrärahan hankkeet kolmen viimeisimmän vuoden määrärahan osalta. Hankkeet ovat kestoltaan enintään kolmevuotisia. Lisätietoja hankkeista saa hanketoimijoilta. 

Vuoden 2024 määrärahasta rahoitettavat hankkeet

 • Nuorille hyvinvointia yhdessä tekemällä
  Tampereen kaupunki
 • Tukea jaksamiseen elintapaohjauksen keinoilla – ravitsemuksen ja liikunnan edistämisen koordinaatio- ja yhdyspintarakenteen kehittäminen Lapissa
  Lapin hyvinvointialue
 • Kunnan liikuntaneuvonnasta mieliluontoon
  Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr
 • Luontolähete - vaikuttavien luontoavusteisten toimintatapojen kehittäminen ja kokeilu kunnissa
  Luonnonvarakeskus
 • EHEÄ -Yhteisiä ratkaisuja vaikuttavaan ehkäisevään päihdetyöhön Pohjois-Karjalassa
  Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Pohjois-Karjalan kansanterveys ry ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry
 • Yhdessä vahvempaa työikäisten ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle
  Pohjanmaan hyvinvointialue, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia

Vuoden 2023 määrärahasta rahoitettavat hankkeet

 • Tervettä kasvua – kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön vahvistaminen lasten ja nuorten ruokakasvatuksen ja ravitsemusterveyden edistämiseksi
  Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
 • Nuorten kokemuksia huumeiden käytöstä ja haitoista - ehkäisevä päihdetyö nuorilähtöiseksi yhteiskehittämisen menetelmin
  YAD Youth against Drugs ry
 • Iäkkäiden liikkumista edistävä ja kaatumisia ehkäisevä palvelupolku osana kuntien HYTE – toimintaa (Ikä-HYTE-hanke)
  UKK-instituutti
 • IHKU - Ikämiehille hyvinvointia kulttuurista
  Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry
 • Minun näköinen elämä
  Oulun seudun omaishoitajat ry
 • Luonto osana nuorten hyte-palveluita
  Lapin ammattikorkeakoulu
 • Selvästi JEES!
  Turun kaupunki
 • Puheeksiottava kunta - hyvinvoivat perheet -toimintamalli
  Järvenpään kaupunki

Vuoden 2022 määrärahasta rahoitettavat hankkeet

 • SOLA-hanke - Yhteiskunnan sosiaalisen laadun arviointi, hyvinvoinnin vahvistaminen ja kustannukset 
  Keski-Suomen hyvinvointialue
  Hankkeen nettisivut
 • Kaikukortti vaikuttaa - tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön 
  Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry
  Hankkeen nettisivut
 • Mitattua hyvinvointia ja osallisuutta perheiden syrjäytymisen ehkäisyyn 
  Kuusamon kaupunki ja Kalajoen kaupunki
  Hankkeen nettisivut
 • Kulttuurista hyvinvointia kaikille 
  Pieksämäen kaupunki
  Hankkeen nettisivut
 • Kaupunki kuuluu kaikille 
  Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  Hankkeen nettisivut
 • Hyvinvointikertomus tutuksi ja terveellinen ravitsemus tavaksi 
  Vantaan kaupunki
  Hankkeen nettisivut
 • Nuorten paino hallintaan
  Laurea-ammattikorkeakoulu
  Hankkeen nettisivut