Päätöksenteko

Käyttösuunnitelmaehdotus ja suunnitelmien tarkentaminen
Päätökset
Hankkeiden alkaminen
Hyödyllisiä linkkejä

Käyttösuunnitelmaehdotus ja suunnitelmien tarkentaminen

THL:n ehdotus rahoitettavista hankkeista annetaan sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain lokakuun loppuun mennessä. THL lähettää alustavaan käyttösuunnitelmaan sisältyneille hankkeille hankesuunnitelman tarkennuspyynnön sähköisen järjestelmän kautta. Tarkennettu hankesuunnitelma lähetetään tarkennuspyynnössä mainittuun päivämäärään mennessä (yleensä joulukuussa) sähköisen järjestelmän kautta. 

Päätökset

Ministeriö hyväksyy alustavan ehdotuksen tavallisesti joulukuussa. Tämän jälkeen rahoitettavaksi ehdotetut hankkeet tarkentavat suunnitelmiaan. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa terveyden edistämisen määrärahan hankekohtaisen käyttösuunnitelman vuosittain tammikuussa. Käyttösuunnitelman allekirjoittaa perhe-ja peruspalveluministeri. Tämän jälkeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee hankkeita koskevat valtionavustuspäätökset sekä tarvittaessa sopimukset.

Yhteyshenkilöt

Hankkeiden alkaminen

Hankkeet voivat aloittaa toimintansa, kun päätös hankkeen rahoittamisesta on tehty.
Suunnitteluun ja hanketoimintaan liittyviä kuluja voi osoittaa hankkeelle avustusvuoden alusta alkaen. Hankkeen tulee jättää aloitusilmoitus liitteineen sähköisessä järjestelmässä, josta on ohjeistettu erikseen valtionavustuspäätöskirjeen liitteenä toimitetuissa valtionavustusehdoissa.

Hyödyllisiä linkkejä

Innokylä - elävä esimerkki yhteiskehittämisestä (Innokylä)

Terveyden edistämisen määrärahat aikaisemmat käyttösuunnitelmat (STM)

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen avustukset (STEA)

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset (OKM)

Taiteen edistämiskeskuksen apurahat ja avustukset (TAIKE)