VRE eli vankomysiiniresistentti enterokokki

Mitä ovat enterokokki ja VRE?

VRE:llä tarkoitetaan vankomysiinille resistenttiä enterokokkibakteeria. Enterokokit ovat terveiden henkilöiden suoliston mikrobistoon kuuluvia bakteereita. Tavallisimmat enterokokkilajit ovat E. faecalis ja E. faecium.

Vakavien enterokokki-infektioiden hoidossa käytetään sairaaloissa vankomysiini-antibioottia. Kun enterokokki kehittää sille vastustuskyvyn, puhutaan vankomysiinille resistentistä enterokokista.

Minkälaisia infektioita enterokokki aiheuttaa?

Enterokokin taudinaiheuttamiskyky on pieni. Se aiheuttaa infektioita vain potilaille, joiden vastustuskyky on alentunut. 

Tavallisin enterokokin aiheuttama infektio on virtsatietulehdus. Sairaalahoidossa oleville potilaille se voi aiheuttaa myös esimerkiksi  haavainfektion tai vakavan yleisinfektion.

Mikä on kantajuus ja mikä infektio?

Kun enterokokki löytyy oireettoman henkilön suolistosta, henkilö on bakteerin kantaja. Kaikki henkilöt ovat siis enterokokin kantajia.

Infektio tarkoittaa sitä, että enterokokki aiheuttaa henkilölle oireisen taudin. Tavallisen enterokokin sijasta henkilö voi kolonisoitua VRE:llä tai VRE voi aiheuttaa oireisen infektion.

Kuka voi saada VRE:n?

VRE voi tarttua terveydenhoitolaitoksessa.  

Tavallisesti hoitajan tai lääkärin käsiin on tarttunut VRE-bakteeria, joko toisesta potilaasta tai hoitoympäristöstä. Hoitotoimenpiteen yhteydessä bakteeri tarttuu edelleen. Tämän kaltaisia tartuntoja pyritään sairaaloissa kaikin keinoin ehkäisemään. 

Tartunta johtaa useimmiten oireettomaan VRE:n ulostekantajuuteen. Vain pieni osa tartunnan saaneista saa VRE-infektion.

Miten enterokokki- ja VRE-infektioita hoidetaan?

Enterokokit ovat vastustuskykyisiä monille antibiooteille. Infektioiden hoito suunnitellaan bakteerin lääkeherkkyyden perusteella. VRE:n oireettomat kantajat eivät tarvitse hoitoa.

Miksi VRE:n torjunta sairaaloissa on tärkeää?

VRE:n aiheuttamien infektioiden hoidossa ei voida käyttää antibiootteja, joita yleensä käytetään enterokokki-infektioiden hoitoon.

Miten VRE torjutaan?

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tartuntoja ehkäistään käsien desinfektiolla sekä välineiden ja hoitoympäristön asianmukaisella puhdistamisella. 

Joskus nämä toimet eivät riitä, vaan hoitohenkilökunta käyttää lisäksi suojakäsineitä ja muuta suojavaatetusta. 

Leviämisen ehkäisemiseksi potilas voidaan myös sijoittaa yhden hengen huoneeseen.

Toimenpiteet voivat vaihdella sairaaloiden välillä, mutta usein noudatetaan seuraavia ohjeita:

 1. Potilas sijoitetaan yhden hengen huoneeseen tai huoneeseen, jossa on muita VRE-potilaita. 
 2. Jos potilas poistuu potilashuoneesta mennäkseen hoitotoimenpiteeseen, tutkimukseen tai kuntoutukseen on hänen noudatettava henkilökunnan antamia ohjeita.
 3. Asioidessaan potilashuoneessa henkilökunta käyttää tavallisesti suojakäsineitä ja joskus suojaesiliinaa tai -takkia, riisuu ne huoneesta poistuessaan ja desinfioi kätensä alkoholipitoisella liuoksella.
 4. Vierailijoita saatetaan myös pyytää käyttämään suojakäsineitä ja joskus suojaesiliinaa tai -takkia, erityisesti jos he auttavat potilaan hoidossa tai jos on todennäköistä että he joutuvat kosketuksiin potilaan ihon, veren, virtsan, haavojen tai muiden eritteiden kanssa. 
 5. Vierailijoiden tulee aina desinfioida kätensä alkoholipitoisella liuoksella potilashuoneesta poistuessaan. Näin varmistetaan, ettei VRE kulkeudu heidän mukanansa huoneen ulkopuolelle.

Potilas voi itsekin vähentää tartuntariskiä sairaalassa seuraavilla tavoilla

 • Pesemällä kädet saippualla ja vedellä, jos ne likaantuvat
 • Desinfioimalla kädet aina ennen ruokailua ja WC- käynnin jälkeen
 • Välttämällä koskettelemasta katetreja, dreenejä ja haavoja

Sairaalainfektioiden torjunnasta vastaava henkilökunta päättää, koska varotoimet ja VRE-potilaan eristäminen on turvallista lopettaa. Yleensä ne kestävät koko hoitojakson ajan.

Ohje moniresistenttien mikrobien torjunnasta

Kun VRE-potilas pääsee kotiin, tuleeko edelleen noudattaa samoja varotoimia?

Kotona ei tarvitse noudattaa mitään tavanomaisesta poikkeavia käytäntöjä. Hyvää hygieniaa tulee noudattaa riippumatta siitä, onko todettu enterokokin kantajaksi tai ei:

 • Kädet pidetään puhtaana pesemällä ne saippualla ja vedellä.
 • Haavat ja rikkoutunut iho pidetään puhtaina ja suojattuina kunnes ne ovat parantuneet.
 • Kosteusvoiteella ehkäistään ihon halkeilu.
 • Noudatetaan henkilökunnan antamia ohjeita, jos haavaa, dreenejä tai verisuonikatetreja joutuu käsittelemään kotona.

Kerro aina sinua hoitaville lääkäreille, että sinulta on löytynyt VRE. Tieto ohjaa antibioottihoidon valintaa. Hammaslääkärille tietoa ei tarvitse kertoa.

Miten paljon VRE:tä esiintyy?

Lue VRE:n esiintyvyydestä Suomessa