Puolustusvoimissa annettavat rokotukset

Tartuntatautilaissa (1227/2016) ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa rokotuksista (149/2017) määrätään rokotuksista puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa. Mikäli suoja ei ole kunnossa, varusmiespalvelukseen tai naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvalle tarjotaan rokotussuoja seuraavia tauteja vastaan:

Lisäksi niille, jotka suorittavat palvelua puutiaisaivotulehduksen riskialueilla, tarjotaan TBE-rokotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hankkii edellä mainitut rokotteet puolustusvoimille.
TBE-rokote

Varuskunnassa rokotustilaisuudessa palveluksen aloittaneelta selvitetään aikaisemmat rokotukset. Rokotusta ei anneta,

  • jos on vasta-aihe rokotuksen antamiselle tai
  • jos rokotettavalla on voimassa oleva todistus annetuista rokotuksista ja suoja kestää palveluksen ajan.

Puolustusvoimat on mukana myös koronavirusrokotusten toteuttamisessa ja huolehtii palvelukseen astuvien rokotuksista. 
Rokotteet ja koronavirus (tietoa kansalaiselle)

Rokotuskäytännöistä

Puolustusvoimat lähettää palvelukseen astuville ohjekirjeen, jossa kerrotaan muun muassa rokotuksista. 

Valtaosa palvelukseen astuvista käy ennakkoterveystarkastuksessa omalla terveysasemalla tai opiskeluterveydenhuollossa. Annetut MPR-rokotukset tulisi tarkistaa jo ennakkoterveydentarkastuksen yhteydessä ja tarvittaessa täydentää ennen palvelukseen astumista.

Valtaosa rokotuksista annetaan varuskunnissa käytännössä ensimmäisen palvelusviikon aikana. 

Jo palveluksessa olevien kausi-influenssarokotukset annetaan varuskunnissa sitten, kun syksyn rokote-erät ovat saapuneet maahan.

Tammikuussa varusmiespalvelukseen astuvat miehet ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat naiset saavat maksuttoman influenssarokotuksen omalta terveysasemaltaan tai esimerkiksi opiskelijaterveydenhuollosta samalla tavalla kuin muutkin riskiryhmiin kuuluvat.

Jos palvelukseen astuva ei ole saanut influenssarokotusta syksyn aikana, hänelle tarjotaan sitä, kun hän astuu palvelukseen. Jos rokote annetaan vasta tammikuussa, rokotteen antama suojavaikutus ei välttämättä ehdi muodostua riittäväksi ennen influenssaepidemian alkamista. Rokotuksesta on kuitenkin hyötyä, sillä eri influenssavirukset kulkeutuvat Suomeen eri aikoina pitkin talvea ja kevättä.  

Varusmiespalveluksen aloittavien influenssarokotukset

Puolustusvoimissa työskentelevien rokotukset

Puolustusvoimat on työnantajana velvollinen huolehtimaan kantahenkilökunnan suojaamisesta. Näihin rokotuksiin ei saa käyttää kansallisen rokotusohjelman rokotteita. Esimerkiksi tietyissä rannikkopalveluspaikoissa työskentelevien kantahenkilökuntaan kuuluvien TBE-rokotukset kustantaa puolustusvoimat.