Poliorokotukset riskimaihin lähteville ja niistä saapuville

Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti 5.5.2014 kansainvälisen terveyssäännöstön perusteella, että maailman poliotilanne on kansainvälinen terveysuhka. 

Samalla WHO antoi rokotussuosituksen, jonka tavoitteena on estää poliota leviämästä maasta toiseen. WHO seuraa säännöllisesti tilannetta ja muuttaa suositusta tarvittaessa.

Tällä sivulla kerrotaan, mitä lainsäädäntö määrää rokotusten vastuutahoista. Lisäksi sivulla on tarkempia kansallisia poliorokotussuosituksia, jotka noudattavat WHO:n suosituksia. THL:n ohjeistukset eivät ole juridisesti velvoittavia.

Tällä sivulla:

WHO:n suositus poliorokotuksista 

THL noudattaa WHO:n ohjeistusta ja suosittelee poliorokotusta, jos edellisestä rokotuksesta on kulunut yli 12 kuukautta ja henkilö

  • matkustaa yli neljäksi viikoksi korkean polioriskin maahan
  • tulee Suomeen, kun on oleskellut korkean polioriskin maassa yli neljä viikkoa

Luettelo korkean polioriskin maista (Matkailijan terveysopas)

Poliorokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan ja on saajalleen maksuton.

Poliorokotuksen voi saada esimerkiksi omalta terveysasemalta, neuvolasta tai kouluterveydenhuollosta. 

Lainsäädännön mukaan työnantajan on huolehdittava siitä rokotussuojasta, mitä työolosuhteet tai työmatka vaativat. Työterveyshuolto arvioi työn vaatiman suojatarpeen. Työntekijä saa tarvitsemansa rokotukset työterveyshuollosta.  Työturvallisuuslaki (738/2002) ja Valtioneuvoston asetus (933/2017) 

Tartuntatautilain (1227/2016) 9. §:n mukaan kunnan velvollisuutena on järjestää alueellaan tässä laissa tarkoitettu tartuntatautien vastustamistyö osana kansanterveystyötä. Lain 14. §:n mukaan kunnan täytyy järjestää yleisiä vapaaehtoisia rokotuksia ja terveystarkastuksia tartuntatautien ehkäisemiseksi.

Työnantajat voivat tehdä tarvittaessa yhteistyötä kunnan terveysviranomaisten kanssa, jos korkean polioriskin maasta saapuu kerralla suuri joukko työntekijöitä. THL antaa tällöin ohjeita kansallisen rokotusohjelman rokotteiden käytöstä. 
Työelämän rokotukset 

Korkean polioriskin maista Suomeen saapuvat

Korkean polioriskin maista Suomeen tulevien joukossa saattaa olla henkilöitä, joilla on puutteellinen poliosuoja. On mahdollista, että maahan saapuva on saanut poliovirustartunnan, joka voi tarttua myös muihin henkilöihin.

Maailman poliotilanteen vuoksi THL suosittaa, että poliorokotussuoja tarkistetaan ja tarvittaessa täydennetään kaikilta Suomeen korkean polioriskin maista saapuvilta, jotka ovat asuneet tai muuten oleskelleet polioriskimaassa vähintään 4 viikkoa.

Luettelo korkean polioriskin maista (Matkailijan terveysopas)

Näissä maissa annettu poliorokote on yleensä suun kautta annosteltava poliorokote (Oral Polio Vaccine, OPV), harvemmin inaktivoitu rokote (Inactivated Polio Vaccine, IPV). 

Korkean polioriskin maista saapuvalle suositellaan poliorokotusta, jos

  • edellisestä rokotuksesta on yli 12 kuukautta ja
  • oleskelu maassa on kestänyt vähintään 4 viikkoa. 

Suun kautta annettavan poliorokotteen annokset huomioidaan aivan samoin kuin pistettävän poliorokotteen annokset. 

Poliorokotussuoja on syytä tarkistaa ja tarvittaessa täydentää myös niiltä turvapaikanhakijoilta ja maahanmuuttajilta, jotka tällä hetkellä asuvat yhteis- tai yksityismajoituksessa korkean polioriskin maista tulevien kanssa. 

Poliorokotussuojan on tärkeä olla kunnossa myös niillä, jotka majoittavat kotonaan korkean polioriskin maasta hiljattain saapuneita ihmisiä.

Lisätietoa:

Rokotuksiin käytetään erillistä poliorokotetta tai yhdistelmärokotteita

Rokotteena käytetään kansalliseen rokotusohjelmaan hankittua inaktivoitua poliorokotetta (IPV).

14 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien rokotuksiin käytetään erillistä poliorokotetta.  

Alle 14-vuotiaiden rokottamiseen käytetään joko erillistä poliorokotetta tai tarvittaessa yhdistelmärokotteita (DTaP-IPV-Hib ja DTaP-IPV).  Yhdistelmärokotteita käytetään, jos lapsen rokotussuojaa pitää täydentää myös muita tauteja vastaan, joita näillä rokotteilla ehkäistään.

Rokottaminen

Anna rokotus joko ihon alle (SC) tai lihakseen (IM).

Aiemmin THL ohjeisti antamaan rokotukset korkean polioriskin maista tulleille varmuuden vuoksi ihon alle. Ohjeistus annettiin sen varalta, että rokotettavalla olisi poliovirustartunta, jolloin mitkä tahansa lihaksen sisäiset pistokset voisivat pahentaa taudinkulkua. Ilmiöstä käytetään nimitystä provokaatiopolio. 

Nyt tätä ohjeistusta on muutettu maailmalta saadun kokemuksen perusteella. Riski provokaatiopoliolle on erittäin pieni. Kaikki rokotteet voidaan antaa korkean polioriskin maasta saapuvalle normaalisti.

Lainsäädäntö