Vaccinations­täckningen bland barn

Vaccinationstäckningen bland barn följs upp med hjälp av det nationella vaccinationsregistret.  Siffrorna för vaccinationstäckningen baserar sig på de aktuella uppgifterna, som fås till vaccinationsregistret som en del av Avohilmo-dataöverföringen.

THL publicerar årligen information om vaccinationstäckningen bland barn. Vaccinationstäckningarna bedöms enligt 

  • enligt vaccin  
  • enligt födelseår  
  • enligt region  
  • nationellt. 

Vaccinationstäckning bland barn födda 2021 och 2016

Kartpresentation av vaccinationstäckningen bland barn

Vaccinationstäckningen kan även granskas från den interaktiva kartan. I den interaktiva kartpresentationen visas täckningarna enligt kommun, välfärdsområde samt för hela landet.  Från en separat karta kan granskas andelen ovaccinerade barn.

Vaccinationstäckningen eller andelen ovaccinerade kan inte uppskattas om inte tillräckligt med data fås från ett område. Av integritetsskäl rapporteras inte uppgifter om det inom kommunens område föds mindre än 15 barn per år.  

Den nationella och regionala vaccinationstäckningen för barn födda 2022–2024 kan följas på basis av uppgifter som uppdateras varje månad. 

Uppgifterna om vaccinationstäckningarna kompletteras efter hand eftersom alla barn ännu inte har hunnit nå vaccinationsåldern enligt det nationella vaccinationsprogrammet. I de yngsta ålderskohorterna ökar vaccinationstäckningarna för de enskilda doserna eftersom allt fler barn når vaccinationsåldern. 
Kartpresentation över den aktuella vaccinationstäckningen bland småbarn

Uppföljning av vaccinationstäckningen bland småbarn innan vaccinationsregistret fanns

Innan vaccinationsregistret togs i bruk utreddes vaccinationstäckningen bland småbarn genom stickprovsundersökningar. Genom dem kunde man endast göra en uppskattning av vaccinationstäckningen för hela landet. Det gick inte att få fram eventuella regionala skillnader.