Kuraattorityön kirjaaminen

Kuraattorin asiakastyössä syntyneet tiedot kirjataan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Kirjaamisen tulee tapahtua sosiaalihuollon säännösten mukaisesti.

Rakenteiseen kirjaamiseen siirtyminen

Kuraattoripalvelujen kirjaamisessa ollaan siirtymässä rakenteiseen kirjaamiseen. Hyvinvointialueen tulee olla valmis rakenteiseen kirjaamiseen käyttöönottoon sekä Kanta-liittymiseen viimeistään 1.3.2025.

Kuraattoripalvelujen asiakasasiakirjojen määrittelytyötä tehdään THL:ssä yhteistyössä kuraattoreiden kanssa. Tavoitteena on, että kuraattorin tarvitsemat asiakasasiakirjat ovat valmiina otettavaksi käyttöön maaliskuussa 2024.

Rakenteinen kirjaaminen yhtenäistää käytäntöjä

Rakenteiseen kirjaamiseen siirtyminen yhtenäistää kirjaamiskäytäntöjä ja tekee kuraattoripalvelujen työtä näkyväksi. Asiakastietojen asianmukaisella käsittelyllä varmistetaan asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä työntekijän oikeusturvaa.

Yhdenmukainen kirjaaminen edesauttaa kuraattoripalveluissa kertyvän tiedon keräämistä ja hyödyntämistä. Tämä tukee oikea-aikaisten ja tarpeen mukaisten palvelujen järjestämistä asiakkaalle. Tiedon toisiokäyttö mahdollistaa esimerkiksi tilastotiedon saamisen palveluista, tiedon käytön tutkimukseen ja palvelujen laadun varmistamisen.

Lue lisää sosiaalihuollon kirjaamisohjeista (THL)