Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on yksilöllisen ja toiminnallisen tuen yhdistävää palvelua. Sosiaalista kuntoutusta järjestetään sosiaalityön ja -ohjauksen keinoin. 

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on

 • sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen
 • syrjäytymisen torjuminen
 • osallisuuden edistäminen.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu

 • sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
 • kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittavien palvelujen yhteensovittaminen
 • valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
 • ryhmätoiminta ja tuki vuorovaikutussuhteisiin 
 • muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Nuorten sosiaalinen kuntoutus

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista

 • työpaikkaan
 • työkokeiluun
 • opiskelupaikkaan
 • työpajaan
 • kuntoutuspaikkaan
 • ehkäistään näiden keskeyttämistä.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 17 § (Finlex) 

Esimerkkejä nuorten sosiaalisen kuntoutuksen vaihtoehdoista

Ohjaamo toimii monialaisena palvelupisteenä kaikille alle 30-vuotiaille. Ne tarjoavat koulutukseen ja työelämään liittyvää ohjausta ja neuvontaa sekä arjen ja elämänhallintaan liittyvää psykososiaalista tukea.
Ohjaamot.fi

Kuntien etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta tarjoavat tukea työelämätaitojen opetteluun ja koulutukseen ja työhön hakeutumiseen. 
Nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Vamos  tarjoaa 16–29-vuotiaille nuorille tukea kohti opiskelu- ja työelämää.
Vamos (Diakonissalaitos)

KELA järjestää ammatillisen kuntoutuksen Nuotti-valmennusta 16–29-vuotiaille työelämän ja opiskelun ulkopuolelle oleville nuorille.
NUOTTI-valmennus (Kela) (pdf 170 kt)

Nuorisotakuutalo on avoin paikka heikoimmassa asemassa oleville nuorille. Talossa kohdataan ja tuetaan 15–29-vuotiaita nuoria. Toiminta on maksutonta eikä vaadi sitoutumista. Paikkakunnat ovat Helsinki, Turku, Tampere ja Rauma.
Nuorisotakuutalo (Valo-valmennusyhdistys ry)

Lisätietoa ja lähteet